Skip to main content

Eluolu

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Meedia
Meedia

Delfi.ee on loonud spetsiaalselt ukrainlastele loodud uudiseid ja infot koondava portaali. Lugege uudiseid siit Delfi veebilehelt.

Ühistransport
Ühistransport

Ühiskaart on elektrooniline kontaktivaba ühistranspordi kaart, mida saab kasutada üle Eesti nii linnaliinidel kui kaugliinidel. 

Ühiskaardiga saate ühissõidukis tuvastada oma sõiduõiguse, kasutada sõidusoodustust, laadida sellele pileteid ja osta kaardile pandud raha eest pileteid. Ühiskaardi saab osta müügipunktidest ja Omniva veebipoest. See maksab kaks eurot. 

Ühiskaardi isikustamine annab võimaluse kasutada sõidusoodustusi, millest enamik kantakse kaardile automaatselt.

Lugege ühiskaardi kohta lähemalt piletiinfo kodulehelt

Tasuta sõiduõigust tõendava ühistranspordikaardi saab kohalikust omavalitsusest või piirkondlikust ühistranspordikeskusest.

Ukrainlaste organisatsioonid
Ukrainlaste organisatsioonid

Eesti Ukrainlaste Kongress (EUK) 

EUK on suunatud ukraina kultuuri ja Eesti ukraina kogukonna rahvusliku identiteedi säilitamisele. EUK on loonud tihedaid kontakte Ukrainaga – nii riiklike struktuuridega kui ka kohalike omavalitsuste, ülikoolide, ühiskondlike organisatsioonide, aga ka ukraina organisatsioonidega üle maailma. 

Kontaktid: ukr.est.congress@gmail.com, tel 523 2275, Facebooki leht

Ukraina Kultuurikeskus 

Koduleht: www.ukk.ee, tel 5650 2572, email: labora.tallinn@gmail.com 

Ukraina Оrganisatsioonide Assotsiatsioon Eestis (UOAE) 

UOAE-sse kuulub 13 liikmesorganisatsiooni. Organisatsiooni juures tegutseb kolm pühapäevakooli Tallinnas, Valgas ja Tapal. 

Kontaktid: info@ukraine.ee, ukrainaoae@gmail.com, tel 55659763.

International Women’s Network in Estonia 

Ukraina Kultuuri Päevade korraldamine Põhjala tehases, Tallinnas

Vaadake lähemalt nende Facebooki lehelt.

Ukraina Päevakeskus Tallinnas ja Pärnus

Ukraina Naiste Liit Eestis

MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Eestis 

MTÜ Ukraina Maja Tartus 

Narva Ukraina Kaaslaskond

Sillamäe ukraina kaasmaalaste kogukond Vodograi 

Huvitegevus, hobid
Huvitegevus, hobid

Paljud omavalitsused toetavad oma piirkonnas elavate laste ja noorte huvitegevuse osalemist, kompenseerides lapsevanemale (osaliselt) lapse huviringi, trenni vms kulu spordi-, huviringi- vm toetusega. Selle kohta otsige rohkem infot oma kohaliku omavalitsuse kodulehelt. 

Kui huvikoolis õppimisega kaasneb kulu, näiteks õppemaks, ja te olete 18-aastane või noorem, saab üks lapsevanematest selle tuludeklaratsiooni täites oma eelmise aasta tulust maha arvata. Lähemalt saab selle kohta lugeda Maksu- ja Tolliameti veebilehelt.

Ülevaate Tallinna huvitegevustest leiate siit lehelt.

Huvitegevuse võimaluste osas tasub hoida silma peal oma kohaliku omavalitsuse veebilehel või Facebook’i lehel. Väiksemates kohtades hoidke end kursis kultuurimajas ja raamatukogus toimuvaga. 

Infot piirkonnas toimuvate põnevate tegevuste kohta oskavad jagada Eesti Pagulasabi kogukonnakoordinaatorid.

Noortele suunatud tegevused Tallinnas: Sofja Popova sofja.popova@pagulasabi.ee

Kultuur
Kultuur

Teatrid

Kompaktse ülevaate Eestis asuvatest teatritest leiate Eesti Teatri Agentuuri lehelt, sealsamas on kättesaadav ka üle-Eestiline mängukava.

Muuseumid

Kompaktse ülevaate Eestis asuvatest muuseumitest leiate Muuseumikaardi lehelt.

Turism

Tervikliku ülevaate RMK poolt hallatavatest matkaradadest ja teistest loodusturismi võimalustest ning üle Eesti toimuvatest loodusega seotud sündmustest leiate Loodusega Koos lehelt.

Eesti ametlik turismiinfo leht Puhka Eestis annab ülevaate väga erinevatest sündmustest ja võimalustest üle Eesti. 

Raamatukogud
Raamatukogud

Raamatukogude teenused

Raamatukogud pakuvad järgmiseid teenuseid:

 • kirjanduse kojulaenutus;
 • raamatute kohalkasutamine lugemissaalis;
 • infootsing Internetis ja info töötlemine arvutis;
 • e-kooli kasutamine.

Raamatukogudes korraldatakse erinevaid digikursusi, pakutakse võimalust mängida lauamänge, praktiseerida keelt või osaleda põnevatel üritustel. 

Leidke oma kodule lähim raamatukogu ja uurige võimalusi! 

Telli raamat koju

Raamatukogudest üle Eesti saab raamatuid otsida ja koju tellida portaali MIRKO kaudu. 

Tallinna Keskraamatukogu võimalused ukraina põgenikele

Kõik Ukraina sõjapõgenikud, kes esitavad lugejaks registreerides isikut tõendava dokumendi, saavad: 

 • tasuta lugejakaardi; 
 • kasutada arvuteid ja WiFit; 
 • kasutada õppearvuteid distantsõppes osalemiseks, kaugtöö tegemiseks, lähedastega suhtlemiseks;
 • tasuta printida, skaneerida ja koopiaid teha dokumentidest, mis on vajalikud riigiga suhtlemiseks, töö ja õppimisvõimaluste otsimiseks kokku 20 lk nädalas (alates 21. leheküljest on teenus tasuline);
 • vaadata uudiseid, lugeda ajalehti ja ajakirju (eesti, vene, inglise jt keeltes);
 • laenata erinevates keeltes teavikuid; kasutada e-raamatukogusid nagu näiteks OverDrive, kus on ka ukrainakeelset kirjandust;
 • kasutada rühmaruume sõpradega kokkusaamiseks ja koos õppimiseks;
 • vastused oma infopäringutele, nõustamist Eesti riigi teenuste kohta;
 • osaleda koolitustel ja keelekohvikutes, sh veebis. Leia tasuta keelekohvik siit;
 • kasutada õmblustuba ja innovatsioonilaborit;
 • laenata lauamänge, pille, tööriistu, spordivahendeid ja istutamiseks seemneid;
 • kohtuda võõrkeelse kirjanduse osakonnas (aadressil Liivalaia 40) igakuiste kultuurivahetuse ürituste kaudu Eestis elavate välismaalastega;
 • osaleda raamatukogudes toimuvatel üritustel, sh veebis.

Tallinna Keskraamatukogu pakub põnevaid huviringe noortele. Ringid toimuvad nii raamatukogu peamajas kui haruraamatukogudes üle Tallinna. Uurige selle kohta lähemalt siit

Eraldi teenuseid pakutakse eakatele raamatukogukülastajatele, lugege selle kohta lähemalt siit.

Lisainfo: vko@tln.lib.ee, tel 683 0961

Tarbijakaitse
Tarbijakaitse

Tarbijavaidluste komisjon

Tarbijavaidluste komisjon on tarbijavaidlusi lahendav sõltumatu ja erapooletu üksus, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, kus vaidluses saavad osaleda kõik tarbijad, kellel on kaebus Eestis registreeritud ettevõtja vastu.

Esmalt tuleb kliendil pöörduda kaebusega kaupleja poole, kui tal on pretensioon ostetud toote või teenuse suhtes. Kaupleja on kohustatud vastama  pöördumisele 15 päeva jooksul. Alles siis, kui kaupleja ei vasta või klient ja teenusepakkuja ei jõua omavahel kokkuleppele, saad pöörduda tarbijavaidluse lahendamiseks komisjoni.

Rohkem infot on leitav Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalveameti kodulehelt

Diskrimineerimine
Diskrimineerimine

Eesti LGBT Ühing

Psühholoogiline ja kogemusnõustamine eesti, vene ja inglise keeles. Kõneleda saab teemadel nagu seksuaalne ja sooidentiteet, endas selgusele jõudmine, kapist välja tulemine, suhted lähedastega ja kooli- või töökeskkonnas. Lugege lähemalt siit. 

Eesti Inimõiguste Keskus

Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) on 2009. aastal loodud sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon. Eesti Inimõiguste Keskus tegutseb selle nimel, et luua üheskoos iga inimese inimõigusi austav Eesti. Keskuse visioon aastaks 2025 on, et Eesti on avatud ühiskond, kus inimõigused on olulised ja riiklikult tagatud ning iga inimene teab, et tema ja teiste õigused väärivad kaitsmist. Lugege lähemalt siit.

Võlanõustamine
Võlanõustamine

Võlanõustaja poole tasub pöörduda juba enne kui finantskohustused üle pea kasvavad, ent kindlasti saab sealt abi juhul kui olete sattunud rahalistesse raskustesse. Tegemist on nõustava teenusega, materiaalset abi ei osutata.

Võlanõustamine koosneb nõustamisest võlgadega toimetulekuks: kohustuste kaardistamisest tegevusplaani väljatöötamise ja elluviimiseni, kuid ka ennetavast tegevusest ehk majandusnõustamisest (sh tulude-kulude analüüs, pere-eelarve koostamine, oskusliku majandamise ja võlgade vältimise õpetamine).

Võlanõustaja juurde pääsemiseks võtke ühendust oma elukohajärgse omavalitsuse sotsiaalosakonnaga. Lähemalt saab lugeda Eesti Võlanõustajate Liidu kodulehelt. Tallinna linnas on teenuse korraldus kirjeldatud siin.

Lapsed ja noored
Lapsed ja noored
Logopeed 

Logopeedi teenuse tagamine lastele on Eestis kohalike omavalitsuste ülesanne ning paljud laste logopeedid töötavad koolides, lasteaedades ja hariduse tugikeskustes. 

Lisaks sellele on lastega tööle spetsialiseerunud logopeede ka logopeediakliinikutes ja haiglates. Järjekorrad laste logopeedi vastuvõtule saamiseks võivad aga olla pikad, mistõttu on oluline, et ka vanematel oleks olemas esmane info lapse kõne eakohasuse hindamiseks ning ligipääs kõneraviks vajalikule harjutusvarale. Lugege kõneravi kohta lähemalt siit

Tervisekassa hüvitab laste logopeedikülastuse Tervisekassa lepingupartnerite juures.  

Kui teie lapse haridusasutuses ei ole logopeedi või on lapse murega seal juba tegeletud ent vajatakse edasisi nõuandeid, erapooletut hinnangut või otsust lapse haridustee kohandamiseks, pöörduge Rajaleidjasse.

Puue ja rehabilitatsioon
Puue ja rehabilitatsioon
Puude tuvastamine 

Erivajadustega inimeste abivajaduse suuruse määramiseks tuvastatakse inimesel puude raskusaste ja liik. Selleks tuleb esitada taotlus Sotsiaalkindlustusametile. Puude tuvastamise ja taotluse esitamise võimaluste kohta saad rohkem lugeda siit. Taotluse saad esitada ka Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses.

Erivajadusega lapsed

Tugiteenused erivajadusega lapsele, abi ja puhkus tema hooldajale. Tallinna linn pakub palju erinevaid teenuseid erivajadustega lastele. Rohkem infot leiate siit

Teenuste ja toetuse kohta informatsiooni saamiseks pöördu elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonda.

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile puudega inimestele ja osalise töövõimega (kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvel) või puuduva töövõimega inimestele. Selle teenuse kaudu õpivad inimene ja tema pere, kuidas terviseseisundist tuleneva erivajaduse tõttu igapäevaelus hakkama saada.

Sotsiaalne rehabilitatsioon on kompleksne teenus, st et inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste (nt psühholoog, tugiisik, taastusravi) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide (rehabilitatsioonimeeskonna) sekkumist. Lugege rohkem siit ja siit. 

Tallinna linna poolt pakutavad teenused erivajadustega inimestele leiad siit

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi. Lugege lähemalt siit ja siit.