Skip to main content

Missioon ja väärtused

Meie missioon: Seisame pagulaste ja teiste haavatavate gruppide õiguste ja heaolu eest Eestis ja väljaspool.

Meie visioon: Me pakume pagulastele ja teistele haavatavatele gruppidele vahetut abi Eestis ja väljaspool ning oleme tunnustatud ja sõltumatu kompetentsikeskus sundrände ja integratsiooni alal.

Meie väärtused:

  • Inimlikkus – oma töös lähtume humanitaarsest imperatiivist, s.t igaühe õigusest saada abi, kui ta seda vajab.
  • Võrdsus – teenuste ja abi pakkumisel lähtume üksnes vajadustest, diskrimineerimata inimesi sotsiaalsest kuuluvusest või poliitilistest vaadetest lähtuvalt.
  • Jõustamine – me tunnustame oma toetatavaid oma elu ja olukorra ekspertidena, me aitame neil teha informeeritud valikuid ja luua tingimusi nende oma seatud eesmärkide saavutamiseks, kuid me ei tee otsuseid ja valikuid nende eest.
  • Tõenduspõhisus – me tunneme oma valdkonda ja toetume alati parimale olemasolevale teadmisele, me otsime ja töötame välja uusi lahendusi vanadele probleemidele, me oleme avatud uutele ideedele ja lahendustele, me ei karda katsetada.
  • Jätkusuutlikkus – me peame silmas, et kõik, mida me alustame, saaks ka edaspidi toimuda jätkusuutlikult ja järjepidevalt, me töötame selle nimel, et meie ökoloogiline jalajälg oleks nii väike kui võimalik.

MTÜ Eesti Pagulasabi tegevuse keskne dokument on põhikiri.


Oma töös lähtume Eesti vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest. Annetuste kogumisel lähtume annetuste kogumise heast tavast. Pagulasabile on antud vabatahtlike sõbra kvaliteedimärk.

Meid on 2016. aastal valitud aasta vabaühenduseks, 2019. aastal parimaks sooteadlikuks MTÜks ning 2020. aastal aasta sillaloojaks. Aastal 2022 tunnustas Avatud Eesti Fond meid Koosloome auhinnaga. 

    Contact Us
    Have questions or suggestions? Please fill out the contact form