Skip to main content

Programmid

Teeme oma tööd seitsme erineva programmi alt: humanitaarabi, toimetulek, vaimne tervis, haridus ja teadlikkus, nõustamine, kogukond ning huvikaitse. 

Programm aitab suurendada kriiside tõttu kannatanud inimeste iseseisvat toimetulekut, toetades neid ettevõtlusega alustamisel ja tööturule sisenemisel.

Enterprise in Kakuma refugee camp, Kenya
Riigid:
521
243
244
241
665

Programm toetab pagulaste iseseisvat toimetulekut Eestis. Nõustamisprogrammis pakume pagulastele kvaliteetset, asja- ja ajakohast teavet nende isiklikest vajadusest lähtuvalt, et aidata neil teha teadlikke otsuseid oma elu ülesehitamiseks uues riigis, mis omakorda aitab kaasa terve ühiskonna sidususele. 

Meeskond suvepäevadel 2023
Riigid:
521

Programm aitab kaasa terviklikemate ja tugevamate kogukondade tekkele, toetades pagulasi uues ühiskonnas kohanemisel ja kohalikku ehk vastuvõtvat kogukonda uute tulijate kaasamisel. Lisaks on kogukonnaprogrammi eesmärk selgitada välja süsteemseid ja praktilisi takistusi kohanemisel, lõimumisel ja pagulaste õiguste tagamisel.

community_prog_image
Riigid:
521

Programm pakub erinevaid vaimset tervist toetavaid tegevusi, sh teraapiaid, rühma- ja individuaaltegevusi, et tõsta pagulaste psühholoogilist heaolu ja tagada suuremas plaanis tervem ja tasakaalukam ühiskond.

mentalhealth_prog_image
Riigid:
521
243

Programmi eesmärk on tõsta teadlikkust sundrändest ja lõimumisest, tuues esile rändega kaasuvaid võimalusi ja väljakutseid

education_prog_image
Riigid:
521

Programm pakub operatiivset, kiiret ja vajadustest lähtuvat abi inimestele, kes on pidanud relvakonfliktide või looduskatastroofide tõttu oma kodust lahkuma.

Food distribution in Ukraine
Riigid:
243
665

Huvikaitseprogramm seisab pagulaste õiguste ja heaolu eest. Kuulame tähelepanelikult, mida pagulased meile räägivad ja aitame kaasa nende probleemide lahendamisele.

2 year old boy hugs mom in a beach
Riigid:
521
244
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
CAPTCHA
16 + 2 =
Verification that you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Subscribe to our newsletters

Get the latest updates in your inbox