Skip to main content

Mida me teeme

Eesti Pagulasabi tegutseb Eestis ja välismaal. Oleme keskendunud: 
  • humanitaarabi  andmisele ja toimetulekut toetavate tegevuste pakkumisele
  • pakume nõustamist, kogukonnategevusi ja vaimse tervise tuge
Pakume abi pagulastele ja sisepõgenikele üle maailma.
 
Pilt
what-we-do-front
Millist abi osutame?
Aitame mitmel viisil: anname vajaduspõhiselt rahalist ja toiduabi; aitame alustada ettevõtteid; nõustame; pakume vaimse tervise tuge ja kogukonnaprogrammi
Pilt
house
Humanitaarabi
Pilt
society
Kohanemine ja integreerumine
Pilt
protection
Kaitse
Pilt
food
Toiduturvalisus

Programmid

Teeme oma tööd seitsme erineva programmi alt: humanitaarabi, toimetulek, vaimne tervis, haridus ja teadlikkus, nõustamine, kogukond ning huvikaitse

Riigid:
521
243
244
241

Toetame ümberasustatud ja kriiside tõttu kannatanud inimesi iseseisva toimetuleku taastamisel, aidates neil siseneda tööturule, käivitada väikeettevõtteid või alustada põllumajandustegevustega. 

Riigid:
521

Nõustamisprogrammi eesmärk on ümberasustatud inimestele olulise teabe ja vajaduspõhise abi pakkumine ning pagulaste kohanemise ja iseseisvuse toetamine. Lähtume abivajajate isiklikest vajadustest, et aidata neil teha teadlikke otsuseid oma elu ülesehitamiseks uues riigis, mis omakorda aitab kaasa terve ühiskonna sidususele. 

Riigid:
521

Kogukonnaprogramm aitab kaasa terviklikemate ja tugevamate kogukondade tekkele, toetades pagulasi uues ühiskonnas kohanemisel ja kohalikku ehk vastuvõtvat kogukonda uute tulijate kaasamisel. Selleks korraldame üle Eesti kogukonnaüritusi ja erinevaid grupitegevusi ning laste- ja noortelaagreid.

Riigid:
521

Programmi eesmärk on pakkuda erinevaid vaimset tervist toetavaid tegevusi, sh teraapiaid, rühma- ja individuaaltegevusi, et tõsta pagulaste psühholoogilist heaolu ja tagada suuremas plaanis tervem ja tasakaalukam ühiskond.

Riigid:
521

Programmi eesmärk on tõsta teadlikkust sundrändest ja lõimumisest, tuues esile rändega kaasuvaid võimalusi ja väljakutseid.

Riigid:
243
665

Reageerime akuutsetele ja pikaajalistele kriisidele, toetades haavatavas seisus ja kriiside tõttu enim mõjutatud inimesi. Aitame pagulasi, sisepõgenikke ja inimesi, kes on jäänud elama keerulistesse tingimustesse ja raskesti ligipääsetavatesse piirkondadesse. 

Riigid:
521
244

Teenuste osutamise kõrval teeb Eesti Pagulasabi ka aktiivselt huvikaitset. Seisame pagulaste õiguste ja heaolu eest nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Koondame järjepidevalt pagulastelt saadud tagasisidet nii heade praktikate, kitsaskohtade kui ka süsteemsete rikkumiste kohta. Kui saame aidata kaasa pagulaste probleemide lahendamisele, siis teeme seda.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Subscribe to our newsletter

ERC’s newsletter provides essential information and updates for refugees. The newsletter in Ukrainian and Russian is sent out twice month, the newsletter in English and Estonian is sent out monthly.