Skip to main content

Mida me teeme

Eesti Pagulasabi tegutseb Eestis ja välismaal. Oleme keskendunud: 
  • humanitaarabi  andmisele ja toimetulekut toetavate tegevuste pakkumisele
  • pakume nõustamist, kogukonnategevusi ja vaimse tervise tuge
Pakume abi pagulastele ja sisepõgenikele üle maailma.
 
Pilt
what-we-do-front
Millist abi osutame?
Aitame mitmel viisil: anname vajaduspõhiselt rahalist ja toiduabi; aitame alustada ettevõtteid; nõustame; pakume vaimse tervise tuge ja kogukonnaprogrammi
Pilt
house
Humanitaarabi
Pilt
society
Kohanemine ja integreerumine
Pilt
protection
Kaitse
Pilt
food
Toiduturvalisus

Programmid

Teeme oma tööd seitsme erineva programmi alt: humanitaarabi, toimetulek, vaimne tervis, haridus ja teadlikkus, nõustamine, kogukond ning huvikaitse

Riigid:
521
243
244
241

Programm aitab suurendada kriiside tõttu kannatanud inimeste iseseisvat toimetulekut, toetades neid ettevõtlusega alustamisel ja tööturule sisenemisel.

Tegevussuunad:

Riigid:
521

Programm toetab pagulaste iseseisvat toimetulekut Eestis. Nõustamisprogrammis pakume pagulastele kvaliteetset, asja- ja ajakohast teavet nende isiklikest vajadusest lähtuvalt, et aidata neil teha teadlikke otsuseid oma elu ülesehitamiseks uues riigis, mis omakorda aitab kaasa terve ühiskonna sidususele. 

Tegevussuunad:

Riigid:
521

Programm aitab kaasa terviklikemate ja tugevamate kogukondade tekkele, toetades pagulasi uues ühiskonnas kohanemisel ja kohalikku ehk vastuvõtvat kogukonda uute tulijate kaasamisel. Lisaks on kogukonnaprogrammi eesmärk selgitada välja süsteemseid ja praktilisi takistusi kohanemisel, lõimumisel ja pagulaste õiguste tagamisel.

Tegevussuunad:

Riigid:
521

Programm pakub erinevaid vaimset tervist toetavaid tegevusi, sh teraapiaid, rühma- ja individuaaltegevusi, et tõsta pagulaste psühholoogilist heaolu ja tagada suuremas plaanis tervem ja tasakaalukam ühiskond.

Tegevussuunad:

Riigid:
521

Programmi eesmärk on tõsta teadlikkust sundrändest ja lõimumisest, tuues esile rändega kaasuvaid võimalusi ja väljakutseid

Tegevussuunad:

Riigid:
243
665

Programm pakub operatiivset, kiiret ja vajadustest lähtuvat abi inimestele, kes on pidanud relvakonfliktide või looduskatastroofide tõttu oma kodust lahkuma.

Tegevussuunad:

Riigid:
521
244

Huvikaitseprogramm seisab pagulaste õiguste ja heaolu eest. Kuulame tähelepanelikult, mida pagulased meile räägivad ja aitame kaasa nende probleemide lahendamisele.

Tegevussuunad:

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Subscribe to our newsletters

Get the latest updates in your inbox