Skip to main content

Eesti

Eesti Pagulasabi pakub rahvusvahelise ja ajutise kaitse saajatele mitmesuguseid tugiteenuseid, mille eesmärk on toetada siia saabunud inimeste iseseisvat toimetulekut. Meie teenuste keskmes on arusaam, et iga täiskasvanud inimene on ise oma elu ekspert. See tähendab, et me ei tee tugiteenuseid pakkudes otsuseid oma toetatavate eest, vaid aitame neil teha informeeritud valikuid.

Eestis toimetame mitme programmi alt, sh nõustamisprogramm, kogukonna programm, toimetulekuprogramm, vaimse tervise programm, hariduse ja teadlikkuse programm ja huvikaitse programm. 

Pilt
estonia_front
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form