Skip to main content

Countries

Where we work

Gruusia on viimase 30 aasta jooksul näinud kahte suuremat relvakonflikti ja nendega seotud sisepõgenike kriisi. Kuigi viimasest põgenikekriisist on möödunud juba enam kui kümme aastat, seisavad sisepõgenikud vastamisi tõsiste sotsiaalmajanduslike probleemidega.

Jordaania on viimase kaheksa aastaga võtnud vastu umbes 1,3 miljonit süürlast, kellest umbes pooled on end ametlikult pagulastena registreerinud. Suure pagulaste arvu tõttu vajab Jordaania välist abi, et inimeste vajadustega toime tulla.

Keenias toetame koostöös Kakuma pagulaslaagris ja Kalobeyei integreeritud asulas ettevõtlikke inimesi, kes soovivad asutada oma äri. Lisaks viime läbi eluoskuste töötube noortele, toetame põgenikke digioskuste arendamisel ning põllumajanduskooperatiivi vajalike seadmete ostmisel, et leevendada põuast tulenevaid probleeme. 

Haavatavas seisus Süüria pagulaste toetamiseks asutasime Liibanonis sotsiaalse ettevõtte Master Peace ning pakume täiendõppekoolitusi. 2020. aasta augustis reageerisime Beirutis toimunud plahvatusele ning aitame kõige enam kannatanud piirkondi üles ehitada.

Türgi riik on võtnud vastu kõige suurema hulga Süüriast põgenenud inimesi. Psühhosotsiaalsete tugiteenuste kaudu oleme toetanud kohalikus haridussüsteemis erivajadustega Süüria pagulastest lapsi. 2023. aasta maavärinate järel reageerisime kriisile operatiivselt ja toimetasime kannatanutele toitu ja muid esmavajalikke tarbeid.

Alates 24. veebruarist 2022, on umbes kolmandik ukrainlastest pidanud oma kodudest lahkuma, tuues kaasa hetke suurima inimeste ümberpaiknemise maailmas. Eesti Pagulasabi alustas Ukrainas sõja tõttu kannatanud elanikkonna toetamist juba 2014. aasta lõpus, kohandades abiteenuseid vastavalt muutuvale olukorrale ja inimeste vajadusele.
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form

Subscribe to our newsletters

Get the latest updates in your inbox