Skip to main content

Kogukonna=programm

Kogukonna­programm

Kogukonnaprogramm aitab kaasa terviklikemate ja tugevamate kogukondade tekkele, toetades pagulasi uues ühiskonnas kohanemisel ja kohalikku ehk vastuvõtvat kogukonda uute tulijate kaasamisel. Selleks korraldame üle Eesti kogukonnaüritusi ja erinevaid grupitegevusi ning laste- ja noortelaagreid.

Pilt
community_prog_image

Tegevussuunad

Laste ja noorte tegevused

Kogukonnaprogrammi raames korraldame igal suvel lastelaagreid. Laagritesse on kaasatud nii Eesti kui ka pagulastaustaga lapsed ja noored, et ühelt poolt tagada Eesti lastele võimaluse erinevast kultuuriruumist inimestega tutvuda, silmaringi laiendada ning ka sallivust erinevuste osas kasvatada, kui ka anda pagulastaustaga lastele võimalus luua uusi suhteid ja saada sõpru ning muutuda julgemaks uues kultuuriruumis. 

Kogukonnaüritused

Kogukonnaprogrammi raames korraldame regulaarselt grupitegevusi ning suuremaid ühekordseid pereüritusi. Üritustel ja grupitegevustes osalemine aitab toetada vaimset tervist, sotsiaalset ja kultuurilist kohanemist, tekitab kuuluvustunnet, ennetab isoleeritust ning aitab kaasa edasisele lõimumisele.

Riigid, kus antud programm tegutseb:

Eesti Pagulasabi on erinevaid kogukondadele suunatud tegevusi viinud läbi alates aastast 2017.

Kogukonnaprogrammi eesmärk on toetada Eestisse saabunud pagulaste ühiskonda kaasamist ja lõimumist. 

Kogukonnaprogrammi alaeesmärgid:
  • Kogukonnaprogramm on efektiivne kontaktpunkt ja sild erinevatesse kohanemis- ja lõimumisteenustesse sisenemiseks (nii erinevad era- ja avalikud teenused kui ka Pagulasabi teenused)
  • Eestisse saabunud pagulased on kohalikesse kogukondadesse lõimitud
  • Eestisse saabunud pagulased räägivad kaasa end puudutavates otsustes ja kaitsevad enda huve

 

Kogukonnaprogrammi tegevused:
  • Kogukonnaüritused- ja grupitegevused koostöös vastuvõtva kogukonnaga (pere- ja noorteüritused, erinevad töötoad, hobigrupid ja väljasõidud)
  • Pagulaste kogukonnanõukoja ellukutsumine. Kogukonnanõukoja eesmärk on võimestada pagulasi oma probleeme lahendama süsteemselt ja kodanikualgatuse korras, parandades samal ajal nende esindatust ja kaasamist. Rohkem infot ja kandideerimine kevadel 2024.
  • Pagulaste kokkuviimine olemasolevate võimalustega ja teenustele suunamine

 

Eesootavad üritused leiad lehe allservast või võttes ühendust piirkondliku koordinaatoriga:

 

Kätlin Bowden: Tallinn-, Harju-, Rapla- ja Järvamaa

Pilt
kätlin bowden

katlin@pagulasabi.ee

 

Xenia Danilova: Ida- ja Lääne-Virumaa

Pilt
xenia danilova

xenia@pagulasabi.ee 

 

Astrid Org: Võru-, Valga- ja Põlvamaa 

Pilt
astrid

astrid@pagulasabi.ee 

 

Irene Salumets-Toll: Tartu linn

Pilt
irene

irene.salumets@pagulasabi.ee 

 

Angeelika Viir: Pärnumaa

Pilt
angeelika

angeelika@pagulasabi.ee 

 

Anneli Teppo-Toost: Saaremaa

Pilt
anneli

anneli.teppo-toost@pagulasabi.ee 

 

Sofja Popova: noortetegevused

Pilt
Sofja Popova

sofja.popova@pagulasabi.ee 

 

 

Kogukonnaprogrammi tegevusi toetab ÜRO Pagulasamet (UNHCR)

Pilt
UNHCR
Soovid panustada?

Kas sa soovid midagi teisiti teha? Võta meiega ühendust ning liitu Eesti Pagulasabiga! Saa osa tööst, mida teeme üle maailma. 

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.