Skip to main content
243

Ukraina

Alates 24. veebruarist 2022, on umbes kolmandik ukrainlastest pidanud oma kodudest lahkuma, tuues kaasa hetke suurima inimeste ümberpaiknemise maailmas. Eesti Pagulasabi alustas Ukrainas sõja tõttu kannatanud elanikkonna toetamist juba 2014. aasta lõpus, kohandades abiteenuseid vastavalt muutuvale olukorrale ja inimeste vajadusele.
Pilt
ukraine_outline

Programmes currently active in this country

Toimetuleku­programm

Programmi eesmärk on toetada kriiside tagajärjel kannatanud inimeste iseseisvat toimetulekut, abistades neid ettevõtluse alustamisel ja tööturule sisenemisel.

Programmi tegevused:

  • Ettevõtlusprogrammid ja mentorlus. Ettevõtlusprogrammid pakuvad osalejatele praktilisi koolitusi ja juhendamist ettevõtluse alustamiseks või olemasoleva ettevõtte arendamiseks. Mentorluse kaudu pakume kogenud ettevõtjate või ekspertide juhendamist, et aidata programmis osalejatel äriideid ellu viia.
  • Tööturuprogrammid tööturule sisenemiseks.
 Tööturuprogrammid on suunatud neile rändetaustaga inimestele, kes soovivad siseneda Eesti tööturule, vahetada täökohta või leida oma kvalifikatsioonidele vastavat tööd.

Rohkem infot programmi kohta: livelihoods@pagulasabi.ee 

Humanitaar­abi programm

Programm pakub operatiivset, kiiret ja vajadustest lähtuvat abi inimestele, kes on pidanud relvakonfliktide või looduskatastroofide tõttu oma kodust lahkuma.

Alates 24. veebruarist 2022, mil Venemaa alustas Ukraina vastu täiemahulist sõda, on umbes kolmandik ukrainlastest olnud sunnitud oma kodudest lahkuma. Maailma mõistes tähendab see hetkel suurimat inimeste ümberpaiknemist. Umbes 7 miljonit inimest on Ukraina siseselt ümber asunud ja hinnanguliselt 13 miljonit inimest on sõjategevuse tõttu Ida-Ukrainas jäänud ajutiselt okupeeritud aladele, ning ei taha või ei saa kõrgendatud turvariskide, sildade ja teede hävimise ning ressursside või teabe puudumise tõttu lahkuda. 

Märtsis 2022 alustasime Ukrainas rahapõhise toetuse (multi-purpose cash assistance - MPC) jagamist, olles rahvusvaheliselt esimene ning edaspidi üks suurimaid MPC andjaid, jõudes abiga ka ajutiselt okupeeritud aladele. Rahapõhine abi on kiire, kuluefektiivne ja inimväärikust säilitav meede, mis lubab piirkondades, kus turud toimivad, inimestel otsustada, milleks nad saadud abi kasutavad. Peamiselt on toetuse eest soetatud toiduaineid, joogivett, ravimed, hügieenitarbeid ning kasutatud raha ajutise elamispinna eest tasumiseks. Erinevates piirkondades jagame vajaduspõhiselt lisaks toiduabi, magamiskotte, generaatoreid jm.

Seisuga november 2023 oleme rahapõhist abi osutanud üle veerand miljonile inimesele, toiduabi on saanud 25 000 inimest. 

Lisaks pakume talve üleelamise toetust (ostmaks tahkeid kütuseid) ning toetust elumajade parandamiseks. Lisaks toetame väike-ettevõtluse alustamist või olemasolevate laiendamist. Käimas on annetuskampaania "Anna siilile särtsu!", et koguda raha generaatori ostmiseks Ida-Ukrainasse. 

Sinagi võid Ukraina sõja tõttu kannatanud inimesi aidata, annetades Ukraina heaks. 

Tegevused alates 2014. aastast

Eesti Pagulasabi alustas Ukrainas sõja tõttu kannatanud elanikkonna toetamist juba 2014. aasta lõpus, mil algatas annetuskampaania "Ukraina heaks!". Meie tegevus Ukrainas on muutunud vastavalt sellele, kuidas on muutunud sealne konflikt ja inimeste vajadused. Aasta 2014 lõpus alustasime meditsiini-, hügieeni- ja toidupakkide jagamisega sisepõgenikele ning rindeäärsetes asulates Donetski, Luhanski ja Zaporižžja oblastites. Hiljem lisandusid meditsiiniabiprojektid, mille raames toimetasime haiglatele vajaminevaid ravimeid, meditsiinivahendeid ja -tehnikat. Aastatel 2015 ja 2016 toimusid suvel sisepõgenikest lastele ja eraldiseisvalt ka erivajadustega lastele suunatud laagrid Khortitsa saarel, Zaporižžjas. Samadel aastatel lähetasime Ukrainasse kokku 11 vabatahtlikku spetsialisti Eestist.

Muutunud vajaduste tõttu alustasime 2016. aasta sügisel oma abiprogrammis uue etapiga, hakates toetama Ida-Ukraina sisepõgenikke ja rindeäärsete asulate elanikke väikeettevõtlusega alustamisel ning laiendamisel, et tagada neile jätkusuutlik sissetulek. Vastavalt vajadustele oleme järjepidevalt toetanud ka näiteks rinde lähedal elavaid vanureid toidu ja hügieenitarvikutega, koolilapsi koolitarvikutega ning kõige haavatavamaid leibkondi rahalise toega talve üleelamiseks. 

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.