Skip to main content

Hariduse ja teadlikkuse programm

Hariduse ja teadlikkuse programm

Programm tõstab ühiskonna teadlikkust sundrändest ja rändest laiemalt, et muu hulgas aidata vähendada teadmatusest tekkivat hirmu ja ärevust ning tutvustada rändega tekkivaid võimalusi. 

Pilt
education_prog_image
Hariduskoolitused

Tegevussuunad

Koolide tugiprogramm

Koolides pakume õpetajatele võimalust saada nõustamist ja koolitust rändega seotud teemadel. Samuti korraldame kooliõpilastele külalistunde rände- ja lõimumisküsimuste arutamiseks. Kooli tugiprogrammi alt leiab ka allalaaditavaid õppematerjale nt. lauamäng “Teemantsaar” ja “Rändelood”.

Lasteaedade toetamise programm "Avatud algus"

Lasteaedadele pakume nõustamist ja koolitusi, et toetada personali muu keele- ja kultuuritaustaga laste vastuvõtul ning mitmekultuurilise ja tolerantse rühmaruumi loomisel. Lasteaia toetusprogrammi alt leiab ka vabalt ligipääsetavaid õppematerjale, näiteks 8 õppevideot ja käsiraamatu lasteaiaõpetajatele.

Üldsuse teadlikkuse tõstmise üritused

Liituge meie missiooniga edendada haridust ja teadlikkust, kuna korraldame mitmeid kaasahaaravaid ja informatiivseid avalikkuse teadlikkuse tõstmise üritusi. Meie viimane üritus toimus 20. juunil 2023 rahvusvahelisel pagulaspäeval. Olge eelseisvate sündmustega kursis, kuna edendame oma kogukonnas jätkuvalt mõistmist, kaastunnet ja teadmiste jagamist.

Riigid, kus antud programm tegutseb:

Hariduse ja teadlikkuse tõstmise programm tõstab teadlikkust sundrändest ja integratsioonist, tuues esile rändega kaasnevaid võimalusi ja väljakutseid.

Eesti Pagulasabi on erinevaid haridusega seotud ja teadlikkust tõstvaid tegevusi läbi viinud alates aastast 2015.

Kui teil on küsimusi või soovite rohkem teada saada nõustamisvõimaluste, koolituste ja külalistundide kohta, kirjutage meile education@pagulasabi.ee.

Get involved

Want to make a difference? Get involved with the Estonian Refugee Council and the work we're doing around the world.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form