Skip to main content

Vaimse tervise programm

Vaimse tervise programm

Programmi eesmärk on pakkuda erinevaid vaimset tervist toetavaid tegevusi, sh teraapiaid, rühma- ja individuaaltegevusi, et tõsta pagulaste psühholoogilist heaolu ja tagada suuremas plaanis tervem ja tasakaalukam ühiskond.

Pilt
mentalhealth_prog_image

Tegevussuunad

Narrative Exposure Therapy

NET (Narrative Exposure Therapy) on lühiajaline ja tõenduspõhine teraapia, mille eesmärk on taastada inimese psühhosotsiaalne funktsioneerimine. Teraapia on osutunud pagulaste jaoks tõhusamaks kui paljud traditsioonilised ravimeetodid ning on tõestatud, et see vähendab sõjaohvrite posttraumaatilist stressihäiret. 

MindSpring

MindSpring programm on grupipõhine programm pagulastele, mis toetab hakkamasaamist uues ja võõras riigis. Programmis osalemine tõstab grupiliikmete teadlikkust, annab uusi teadmisi ja oskuseid, mis aitavad paremini mõista uut olukorda ja toime tulla igapäevaste väljakutsetega, ennetada probleeme ja luua alus sotsiaalsele võrgustikule.

MindSpringi meetod on ainulaadne, kuna grupikohtumisi juhib sarnase kogemuse, päritolu ja keelega väljaõppinud treener, kes mõistab osalejate probleeme ning seeläbi loob usalduse ja turvatunde.

MindSpring programmi pakume kolmele sihtrühmale: lapsevanematele, noortele ja lastele.

Riigid, kus antud programm tegutseb:

Eesti Pagulasabi on pagulaste vaimset tervist toetavaid tegevusi läbi viinud alates aastast 2019.

Programm pakub erinevaid vaimset tervist toetavaid tegevusi, sh teraapiaid, rühma- ja individuaaltegevusi, et tõsta pagulaste psühholoogilist heaolu ja tagada suuremas plaanis tervem ja tasakaalukam ühiskond.

Põgenikud kannatavad teiste inimestega võrreldes enam vaimse tervise probleemide käes nagu depressioon, ärevus ja traumajärgne stressihäire (PTSD), kuna teekonna eri etappides seisavad nad silmitsi stressorite ja traumaatiliste sündmustega. Paljudel puudub juurdepääs vaimse tervise teenustele või takistab abisaamist keelebarjäär.

Vaimne tasakaal on oluline, et uues keskkonnas elades oleks inimestel võimalik edukalt õppida, töötada ning seeläbi panustada positiivselt vastuvõtvasse kogukonda ja ühiskonda laiemalt.

Pagulasabi keskendub vaimse tervise toetamisel nii täiskasvanutele kui lastele, viies tegevusi läbi nii individuaalselt kui ka rühmadele.

Soovid panustada?

Kas sa soovid midagi teisiti teha? Võta meiega ühendust ning liitu Eesti Pagulasabiga! Saa osa tööst, mida teeme üle maailma. 

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.