Skip to main content

Mental Health Programme

Eesti Pagulasabi on pagulaste vaimset tervist toetavaid tegevusi läbi viinud alates aastast 2019.

Programm pakub erinevaid vaimset tervist toetavaid tegevusi, sh teraapiaid, rühma- ja individuaaltegevusi, et tõsta pagulaste psühholoogilist heaolu ja tagada suuremas plaanis tervem ja tasakaalukam ühiskond.

Põgenikud kannatavad teiste inimestega võrreldes enam vaimse tervise probleemide käes nagu depressioon, ärevus ja traumajärgne stressihäire (PTSD), kuna teekonna eri etappides seisavad nad silmitsi stressorite ja traumaatiliste sündmustega. Paljudel puudub juurdepääs vaimse tervise teenustele või takistab abisaamist keelebarjäär.

Vaimne tasakaal on oluline, et uues keskkonnas elades oleks inimestel võimalik edukalt õppida, töötada ning seeläbi panustada positiivselt vastuvõtvasse kogukonda ja ühiskonda laiemalt.

Pagulasabi keskendub vaimse tervise toetamisel nii täiskasvanutele kui lastele, viies tegevusi läbi nii individuaalselt kui ka rühmadele.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.