Skip to main content

Töö

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Töökuulutused
Töökuulutused

Populaarsemad töökuulutuste portaalid:

CV Keskus 

CV-Online 

Töötukassa 

GoWorkaBit 

WorkinEstonia

Karjäär ja tööturg
Karjäär ja tööturg

Töötukassa

Karjäärinõustamine aitab teha tööeluga seotud otsuseid ja planeerida karjääri. Nõustamine hõlmab nii õppimise, töökoha kui ka erialavalikuga seotud teemasid. 

Karjäärinõustajad töötavad igas Eesti Töötukassa osakonnas. Karjäärinõustamisel võivad osaleda kõik soovijad ning teenus on kõikidele tasuta. 

Broneerige aeg nõustamiseks e-töötukassas või helistage aja kokkuleppimiseks Töötukassa büroosse.

Töötukassa nõustajad pakuvad konsultatsiooni ka Rahvusvahelises Eesti Majas

Lugege karjääri planeerimise kohta lähemalt Töötukassa karjääriportaalist

Töötukassa pakub erinevaid tööturukoolitusi, lugege nende võimaluste kohta Töötukassa kodulehelt

Töötukassa tööklubides saab teadmisi Eesti tööturust, kandideerimisprotsessist ning töö valdkonna õigustest ja kohustustest. Lugege selle kohta lähemalt siit.

Eesti Pagulasabi tööturukoolitused
Eesti Pagulasabi tööturukoolitused

Eesti Pagulasabi annab tööturuteemalisel koolitusel ülevaate Eesti tööturu olukorrast ning tööõigusest. Koolitusel tutvustatakse institutsioone, mis toetavad töötajat tööturule sisenemisel ning mis aitavad juriidiliste küsimuste korral. Tutvustatakse Töötukassa võimalusi ning arutletakse karjäärivõimaluste üle Eesti tööturul. 

Lugege Eesti Pagulasabi koolituste kohta lähemalt siit.  

Töövaidlused
Töövaidlused

Eesti töövaidluskomisjon tegeleb töösuhtes tekkinud vaidluste lahendamisega kõiki osapooli neutraalselt ära kuulates. Komisjoni pöördumise põhjusteks on erimeelsused, mida inimesed ise ei ole võimelised omavahel ära lahendama nagu näiteks saamata jäänud töötasu, vallandamine jne. Töövaidluskomisjon kaalub põhjalikult kõiki esitatud tõendeid, olgu selleks tunnistajate ütlused, dokumendid, asitõendid või inspekteerimise leiud.

Tööinspektsiooni ja töövaidluskomisjoni pöördumisega saab aidata Ohvriabi

Rohkem infot on leitav siit.

Tööalane ärakasutamine
Tööalane ärakasutamine

Tööalane ärakasutamine on töötaja sunniviisiline töötamine töö- ja puhkeaja reegleid rikkudes ning töötajale teadlikult vale informatsiooni andmine töötingimuste kohta. Sage tööalase ärakasutamise viis on kokkulepitud töötasu mittemaksmine. 

Tööalane ärakasutamine on ka töötaja liikumisvabaduse piiramine või pidev töötaja liikumise kontrollimine, sotsiaalne isoleerimine, näiteks lähedastega suhtlemise keelamine või piiramine ning abi otsimise takistamine, füüsilise või seksuaalvägivalla kasutamine, hirmutamine ja ähvardamine, näiteks ähvardamine palga maksmata jätmise või võimudele väljaandmisega, isikut tõendavate ja reisidokumentide äravõtmine ja enda käes hoidmine. 

Inimkaubandus tööalase ekspluateerimise või sunniviisilise töö eesmärgil viitab kuritahtlikule tegevusele, mille tulemusel on töötaja pandud sundolukorda, milles on töötingimused kehvad, tööaeg pikk ja töötasu alla riikliku piirmäära (vähem maksmine), tööolud halvad või lausa ohtlikud ning võimalusi olukorra muutmiseks on vähe või puuduvad need sootuks. Sunniviisiline töö viitab mistahes tööle või teenusele, mida inimene on sunnitud tegema vastu tahtmist, ähvarduse või karistuse hirmus.

Lugege tööalase ärakasutamise kohta lähemalt Töökaitseinspektsiooni kodulehelt

Kui kahtlete, kas teie töökohal koheldakse teid õiglaselt ja seaduslikult, uurige tööalase ärakasutamise kohta lähemalt Ohvriabi veebilehelt.

Kui tunnete, et olete kokku puutunud tööpakkumistega seotud pettustega, tööalase ärakasutamisega või teid on meelitatud kuritegusid toime panema, siis abi saamiseks konsulteerige Ohvriabi inimkaubanduse nõustajaga telefonil 660 7320 (E–R kl 9–17) või helistage nende kriisiabitelefonil 116 006 (24/7). Võite nendega ühendust võtta ka meili teel aadressil inimkaubandus@sotsiaalkindlustusamet.ee või Facebookis

Oma murest võib kirjutada politseile aadressil thb.info@politsei.ee

Lugege inimkaubanduse kohta lähemalt ka kriminaalpoliitika teemalehelt.

Tööandja toetamine põgeniku tööle võtmisel
Tööandja toetamine põgeniku tööle võtmisel

Rahvusvahelise kaitse saaja tööellu sisseelamise ja tööl püsimise toetamiseks makstakse tööandjale kaitse saaja tööalase mentorluse tasu ning hüvitatakse tema tööle asumise, kvalifikatsiooni saamise ja töötamisega seotud tõlketeenuse kulu.

Tasu makstakse ja kulud hüvitatakse, kui tööandja võtab tööle rahvusvahelise kaitse saaja tähtajatu või vähemalt neljakuulise tähtajaga töölepinguga inimese, kes on Eestis elanud alla viie aasta. 

Tööandja saab taotleda Töötukassalt tööalase mentorluse tasu maksmist, kui tööandja juures töötav rahvusvahelise kaitse saaja vajab tööalast juhendamist.

Tõlketeenuse kuluna hüvitatakse rahvusvahelise kaitse saaja töötamisega seotud suulise või kirjaliku tõlketeenuse kulu (nt töötamisega seotud dokumendid).

Kvalifikatsiooni saamise kuludena hüvitatakse töötaja kutsetunnistuse, pädevustunnistuse, sertifikaadi või mootorsõiduki juhtimisõigust tõendava dokumendi saamisega seotud ja töötaja eest kantud kulu: eksamile eelneva konsultatsiooni, eksami ja taotletud tunnistuse tasu, sh riigilõivu.

Toetuse tingimused ja lisainfo on üleval Töötukassa kodulehel.