Skip to main content

Ettevõtlus

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Info ja koolitused
Info ja koolitused

Riiklik info ettevõtte loojale

Riigi ametlikule veebilehele Eesti.ee on koondatud kogu info, mida on vaja Eestis ettevõtte loomiseks teada. Portaalis kirjeldatakse erinevaid ettevõtlusvorme, vajalikku dokumentatsiooni, ettevõtte ja kaubamärgi registreerimist, töötajate palkamise nõudeid, maksusüsteemi jne.  

Lugege ettevõtte loomise kohta lähemalt siit

Eesti Pagulasabi ettevõtluskoolitused

Eesti Pagulasabi ettevõtlusteemalisel koolitusel keskendutakse ettevõtte loomisega kaasnevatele teemadele nagu võimalikud ettevõtlusvormid, seadusandlus ja Eesti maksusüsteem. Selgitatakse, milliseid toetusi saab kasutada ettevõtlusega alustamisel ja tutvustatakse e-Maksuametit.

Lugege Eesti Pagulasabi koolituste kohta lähemalt siit.  

Tallinna Ettevõtluskeskus

Tallinna Ettevõtluskeskus pakub tasuta nõustamisteenust alustavale ettevõtjale, käsitledes järgmiseid teemasid: äriidee analüüs, ettevõtlusega alustamine, sh ettevõtlusvormi valik, registreerimistoimingud ja kulud, äriplaani ja finantsprognooside konsultatsioon, turundusplaani konsultatsioon, riiklikud ettevõtlustoetused alustavale ettevõtjale, info erinevate ettevõtluskoolituste kohta. 

Tegutsevale ettevõtjale pakutakse nõustamist neil teemadel: Tallinna ettevõtlustoetuste info (messitoetus, väikeettevõtja välismessitoetus, praktikajuhendaja toetus, väikeettevõtja digilahenduste toetus), eelnõustamine ja abi taotluste täitmisel, ärimudeli analüüs ja kitsaskohtade hindamine, abi arenguplaani koostamisel ja tugi elluviimisel, abi turundusplaani koostamisel, info erinevate ettevõtluskoolituste kohta, tööõigus ettevõtjatele ja töötajatele. 

Lugege nende teenuste kohta lähemalt siit

Eesti Rahvusvaheline Maja

Rahvusvahelises majas pakub uussisserändajatele konsultatsiooni ja olulist teavet ettevõtluskeskkonna kohta Eestis Tallinna Ettevõtluskeskus. Nõustamisel käsitletakse teemasid nagu äriplaani ja finantsprognoosi koostamine, tööõigusega seotud küsimused, info oma ettevõtte alustamise või Eestisse toomise kohta, riiklikud ettevõtlustoetused (EASi ja Eesti Töötukassa poolt antavad toetused). 

Lugege nõustamisele registreerimise kohta lähemalt siit

Ärinõustamine

Alustavale ja juba tegutsevatele ettevõtjale pakuvad tasuta nõustamist ja koolitusi maakondlikud arenduskeskused, mis tegutsevad 15 maakonnas. Lugege selle kohta lähemalt siit.  

Inkubatsioon

Tallinna ettevõtlusinkubaatorid aitavad luua väikeettevõtet ning juba tegutsevatel ettevõtjatel arendada oma teenuseid ja tooteid. 

Lugege Tallinna inkubaatorite programmide kohta lähemalt nende kodulehelt

Tartus pakub alustavatele loomevaldkonna ettevõtjatele tuge Tartu Loomemajanduskeskus. 

Lugege nende teenuste kohta lähemalt siit

Ettevõtlustoetused
Ettevõtlustoetused

Töötukassa ettevõtlustoetus

Töötukassa pakub ettevõttega alustajatele kuni 6000 euro suurust toetust. Lugege selle kohta lähemalt siit

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse starditoetus

Alustavad ettevõtjad saavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest taotleda starditoetust kuni 20 000 eurot. 

Lugege selle kohta lähemalt siit.