Skip to main content

Eesti Pagulasabi märtsikuu ülevaade

  • Avasime esmaspäeval, 15. aprillil Telliskivi Loomelinnaku Kolme puu galeriis portreenäituse „Hääled kriiside keskelt. Rändajate lood”
  • Avasime Eesti Pagulasabi kontori Gruusia pealinnas Tbilisis. 
  • Jätkame Ukrainas rahapõhise abi jagamist ning oleme praeguseks toetanud enam kui 260 000 inimest
  • Märtsi lõpu seisuga oleme Ukrainas sõjast mõjutatud piirkondades toetanud 151 leibkonda erakorralise toimetulekuabiga ning aidanud 300 leibkonda põllumajandustoetusega. 
  • Eestis kutsume ellu Eesti Pagulasfoorumi, mitteametliku rahvusvahelise kaitse saajate esinduskogu, mille eesmärk on toetada pagulastaustaga inimesi oma kogukondade esindamisel ja ühiselt murekohtade lahendamisel. Kandideerimine on avatud! 
  • Märtsis kogusime üle 10 000 euro annetusi. Aitäh!

Ukraina

Anname rahapõhist abi, mille eest saavad sõja tõttu kannatanud inimesed osta toitu, ravimeid, hügieenitarvikuid ja muud esmavajalikku. Praeguse seisuga oleme rahapõhist abi andnud kokku enam kui 260 000 inimesele ligikaudu 49 miljoni euro väärtuses. Rahapõhist abi pakume kolmeks kuuks ning toetus leibkonnaliikme kohta ühes kuus on 3600 Ukraina grivnat ehk umbes 92 eurot. Toetuse taotlemine toimub läbi Eesti Pagulasabi kohapealsete registreerimispunktide või veebipõhise taotlusplatvormi kaudu. Hetkel on meie fookuses abivajajad rindeäärsetes piirkondades Zaporižžja, Donetski, Luhanski, Harkivi, Hersoni ja Mõkolajivi oblastites. Programmi rahastavad Euroopa elanikkonnakaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (DG ECHO), USAIDi humanitaarabi büroo (BHA), ÜRO humanitaarasjade koordineerimise amet (OCHA) läbi Ukraina Humanitaarabi Fondi (UHF) ja Eesti Välisministeerium. ECHO ja BHA projektide juhtpartneriks on Acted.

Viisime Ukrainas läbi eluasemete taastusprogammi, mille raames toetasime sõja tõttu kannatanud eluasemete kergemaid parandustöid. Toetuse suurus eluaseme kohta on kuni 1500 eurot. Oleme toetanud 202 majapidamise taastamist sõjast räsitud rindeäärsetes piirkondades Zaporižžja, Donetski, Harkivi ja Hersoni oblastites. Eluasemete taastamise programmi toetab OCHA/UHF.  

Oleme osa Joint Market Monitoring Initiative'ist (JMMI), mille raames aitame humanitaarabi sektoril hoida järjepidevat ülevaadet turuolukorrast ja esmatarbekaupade hinnatasemest Ukrainas. JMMI abil saame oma rahapõhise abi programme täpsemalt ette valmistada ja õigetesse piirkondadesse suunata. Meie vastutusalaks on Zaporižžja, Hersoni ja Donetski oblastid. 

Pakume Tšerkassõ, Kirovohradi ja Poltava oblastites haavatavas seisus naistele võimalust osaleda ettevõtlusprogrammides, et arendada või luua jätkusuutlik ja kriisidele vastupidav mikroettevõte. Märtsikuus jätkasime eelmisel aastal alustanud Empowering Women grupi toetamist läbi mentorluse ning võtsime vastu kandidaate ettevõtlusprogrammi kevadisse vooruEttevõtlusprogrammi toetab BHA/USAID, elluviimisel on partneriteks Acted ja Garage48. 

Pakume erakorralist toimetulekuabi haavatavatele leibkondadele Zaporižžja, Mõkolajivi ja Harkivi oblastites. Toetus on mõeldud majandustegevuse alustamiseks või jätkamiseks, et seeläbi parandada inimeste iseseisvat toimetulekuvõimet. Selle programmi raames toetame põllumajanduse, loomakasvatuse, toidu tootmisega või erinevate teenustega seotud tegevusalasid. Toetuse suurus on olenevalt tegevusalast kuni 33 000 Ukraina grivnat ehk ligi 800 eurot. Märtsi lõpu seisuga oleme toetanud 151 leibkondaProgrammi toetab DG ECHO, programmi juhtpartneriks on Acted. 

Lisaks anname Zaporižžja, Mõkolajivi ja Harkivi oblastites välja põllumajandustoetusi, et toetada sõjast mõjutatud piirkondades põllumajandustegevusel põhinevat toimetulekut. Märtsi lõpu seisuga on toetust saanud 300 majapidamist
Programmi toetab OCHA/UHF.

Eesti

Avasime esmaspäeval, 15. aprillil Telliskivi Loomelinnaku Kolme puu galeriis Eestis elavate põgenike lugusid tutvustava portreenäituse „Hääled kriiside keskelt. Rändajate lood”. Näituse fookuses on oma kodumaalt kriiside tõttu lahkuma sunnitud ja Eestisse jõudnud inimeste lood põgenemisest ning siin leitud uutest algustest. Näitusel tulevad esitlustele Keiu Virro portreefotod.

Nõustamisprogrammi raames jätkuvad igakuised kohanemist toetavad koolitused viiel teemal: haridussüsteem, ettevõtlus, juriidilised küsimused Eesti ja Ukraina näitel, töövaldkond ja digioskused. Nõustamised leiavad aset üle Eesti, nii kontaktõppe vormis kui veebi teel ning neist on osa võtnud üle 5700 pagulase.

Nõustame inimesi eelregistreerimisega Eesti Pagulasabi kontoris (Vambola 6, Tallinn) iga päev vahemikus 10-17. Kõikidele põgenikele ning neid aitavatele institutsioonidele ja inimestele on avatud infotelefon +372 5881 1311 (E–R kell 10–17) ja e-mail counselling@pagulasabi.ee. Samuti on nõustamiseks avatud Viberi, Whatsappi, Telegrami kanalid numbril +372 5464 0007.

Aitame ootamatult elukoha kaotanud pagulasi hädamajutuse leidmisega. 

Viime läbi toimetulekuprogramme, et suurendada kriiside tõttu kannatanud inimeste iseseisvat toimetulekut, toetades neid ettevõtlusega alustamisel ja tööturule sisenemisel. Oleme alustanud noorte ja eakate tööhõiveprogrammi elluviimist, mis pakub programmis osalejatele praktikakohti. Valmistame koos Garage48-ga ette uut ettevõtlusprogrammi ning töötame välja uut tööturuprogrammi, mis võimaldaks koolituse läbinutel asuda tööle mõnes partnerettevõttes. 

Korraldame kogukonnaprogrammi raames regulaarseid grupitegevusi ning kogukonnaüritusi üle Eesti. Sel aastal on kogukonnaprogrammi tegevustes osalenud kokku ligi 700 inimest. 

Kutsume ellu Eesti Pagulasfoorumi, mitteametliku rahvusvahelise kaitse saajate esinduskogu, mille eesmärk on toetada pagulastaustaga inimesi oma kogukondade esindamisel ja ühiselt murekohtade lahendamisel. Selleks on käimas konkurss, et leida rahvusvahelise kaitse saajaid üle Eesti, kes soovivad võtta aktiivse rolli oma kogukonna huvide eest seismisel. Kandideerimine on avatud 24. aprillini. 

Kogukonnaprogrammi tegevusi toetab ÜRO pagulasamet (UNHCR). 

Vaimse tervise suunal pakume MindSpringi programmi pagulastele üle Eesti. Esimesed grupid alustasid 2023. aasta märtsis ja tänaseks on kokku saanud üle 30 grupi. MindSpringi gruppides on osalenud 235 inimest Keilas, Haapsalus, Kohtla-Järvel, Viljandis, Pärnus, Sillamäel, Türil, Rakveres, Tallinnas ja Tartus. Tänavu jaanuaris said taas hoo sisse kolm noortele suunatud gruppi. 

Gruusia

Avasime oma kohapealse esinduse Tbilisis. Eesti Pagulasabi on Gruusias koos sealsete partneritega tegutsenud juba 2020. aastast, kuid mullu detsembris registreerisime Gruusias oma ametliku esinduse. Hetkel töötab Pagulasabi Gruusia esinduses 3 töötajat.

Gruusias jätkame sel aastal kogukonnanõukodadega, et võimestada kodanikuühiskonda ning anda rohkem häält põgenikele. Kogukonnanõukojad on Gruusia sisepõgenike ja Ukraina pagulaste mitteametlikud esindusorganid. 
Kogukonnanõukodade programmi Gruusias toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

Armeenia

Viisime lõpuni rahapõhise abi programmi, mille käigus jõudsime kokku 399 inimeseni. Meie sihtgrupiks olid Shiraki, Lori, Tavushi ja Kotayki piirkondades elavad inimesed vanuses 70+. Programmi toetas Eesti Välisministeerium. 

Plaanime 2024. aastal Armeenias alustada kogukonnanõukodade ja haavatavate inimeste pikaajalise toimetuleku toetamisega.

Jordaania

Jordaanias on meie toimetulekuprogrammi fookus haavatavatel naisjuhitud leibkondadel. Praeguseks oleme viinud läbi koolitusi 100 inimesele ning rajanud 20 hüdropoonilist kasvuhoonet, mis võimaldavad kasusaajatel kasvatada oma kodukrundil enda tarbeks toitu või väärindada saaki sissetulekute suurendamiseks. Kasvuhoonetest saab kasu kokku 34 leibkonda, sest mõned kasvuhooned on korraga mitme leibkonna kasutuses. Jätkame programmi järgmise etapiga, mille raames arendame oma koolituskeskust ning viime läbi koolitusi 40 inimesele, kellest 12 saavad toetust hüdropoonilise kasvuhoone rajamiseks oma kodukrundile. Ühtlasi viime läbi hüdropoonika-alase koolituse neljale naisjuhitud kogukonnaorganisatsioonile, et suurendada kogu piirkonnas teadmisi veesäästlikest põllumajanduse viisidest. Eesti Pagulasabi tegevusi Jordaanias toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

Eesti Pagulasabi tegevusi saab toetada meie kodulehel.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.