Skip to main content

Ettevõtlus

Ettevõtlus

Ettevõtlusprogrammid on suunatud pagulaste abistamisele, kes on kas asutanud Eestis ettevõtte või omavad eelnevat ettevõtluskogemust. Ettevõtlusprogrammid pakuvad osalejatele koolitusi ja teadmisi ettevõtluse arendamise ja ettevõtete konkurentsivõime tõstmise kohta, et muutuda Eesti tööturul vastupidavamaks.

Get involved

Want to make a difference? Get involved with the Estonian Refugee Council and the work we're doing around the world.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form