Skip to main content

Eesti Pagulasabi tegevuste ülevaade 4. septembril 2023

Humanitaarabi programm

Ukraina 

 • Anname rahapõhist abi (multi-purpose cash assistance), mille eest saavad inimesed osta toitu, ravimeid, hügieenitarvikuid ja muud esmavajalikku. Praeguse seisuga oleme rahapõhist abi andnud umbes 247 500 inimesele kokku ca 45 miljoni euro väärtuses. Toetus on 2220 UAH (= umbes 61 EUR) ühe leibkonnaliikme kohta ühes kuus. Kokku saab abi kolme kuu vältel. Ukraina rahapõhise toetuse taotlemiseks on avatud eraldi kõnekeskus ja taotlusplatvorm: https://register.pagulasabi.ee/. Hetkel anname toetust Zaporižžja, Donetski, Luhanski, Harkivi, Hersoni ja Mõkolajivi oblastides. 
 • Aprillist kuni augusti alguseni andsime toiduabi üle 24 000 inimesele Harkivi, Donetski ja Zaporižžja oblastides. Toiduprogrammiga jätkame septembris, mil lisame abisaavate oblastide sekka Hersoni oblasti.  
 • Oleme osa Joint Market Monitoring Initiative'ist (JMMI), mille raames aitame humanitaarabi sektoril hoida järjepidevat ülevaadet sellest, kus ja kuidas Ukrainas turud toimivad, kas ja kui kiiresti esmatarbekaupade hinnad tõusevad jne. Meie vastutusalaks on Zaporižžja ja Harkivi oblastid.

Toimetulekuprogramm

Eesti 

Jordaania

 • Jordaanias on Eesti Pagulasabil kaheksa hüdropoonilist kasvuhoonet, kus kasvatatakse veesäästikul viisil maasikaid, herneid, maitsetaimi ja muud, mis pakuvad nii tööd kui tagavad toiduturvalisust haavatavatele kohalikele ja süüria põgenikele. Hetkel on õppekeskuses käimas keskkonnasõbralike põllumajandusmeetodite alane koolitus 20 haavatavale naiste juhitud Jordaania ja Süüria leibkonnale - nende kruntidele kasvuhoonete ehitamiseks. Korraldame kohapealseid külastusi mõõtmiste, elektri- ja veeallikate kinnitamiseks. Leibkondade n-ö isiklike kasvuhoonete ehituse esimene etapp, peamiselt metallitööd, on lõpetatud. Selle tulemusena saavad abisaajad toimivad hüdropoonilised kasvuhooned, milles kasvatada omatarbeks toitu, või väärindada ja müüa seda kogukonnas.  

Nõustamisprogramm

 • Nõustame inimesi Tallinnas (Vambola 6, Eesti Pagulasabi kontor) teisipäevast neljapäevani (T-N kell 10-17). Ukraina põgenikele ja neid aitavatele inimestele on avatud infotelefon +372 5881 1311 (avatud E-R kell 10-17), e-mail dopomoha@pagulasabi.ee. Samuti on nõustamiseks avatud Viberi, Whatsappi, Telegrami kanalid numbril +372 5464 0007.
 • Alustasime kohanemist toetavate koolituste uuendatud kavaga. Korraldame koolitusi üle Eesti viiel teemal: haridussüsteem, ettevõtlus, juriidilised küsimused Eesti ja Ukraina näitel, töövaldkond ja digioskused. Tänaseks on toimunud on 235 digioskuste töötuba ning 75 töö teemalist grupinõustamist. Lisaks ka 11 haridusteemalist, 11 juriidilisi küsimusi käsitlevat nõustamist ning ettevõtlusteemalist nõustamist. Nõustamised leiavad aset üle Eesti, nii kontaktõppe vormis kui veebi teel ning neist on osa võtnud ligi 4100 Ukraina pagulast.
 • Rahvusvahelise kaitse kohanemisprogrammi on meie juures läbinud 2429  inimest. Ees on ootamas veel palju koolitusi, rohkem infot siin
 • Pakume pagulastele regulaarselt tugiisikuteenust üle Eesti. Meie juurde saab inimesi saata läbi KOVide. Rohkem infot siin
 • Vahendame majutuskohti meie andmebaasist. Majutuskohtade nappuse tõttu me hetkel Sotsiaalkindlustusameti hallatavates riiklikes majutusasutustes pikaajalist majutust ei vahenda. Keskendume hädamajutuse pakkumisele nendele ukrainlastele, kes on ootamatult elukoha kaotanud. Kogume eraisikute majutuspakkumisi (esmajoones Tallinnas, Tartus ning teistes suuremates linnades), pakkumised saab kirja panna kodulehe vormi kaudu
 • Olulisim info pagulastele on üleval meie kodulehel korduma kippuvate küsimuste rubriigis. Rubriigi infot värskendame jooksvalt eesti, inglise, vene ja ukraina keeles.

Vaimse tervise programm

 • Vaimse tervise suunal tõime koostöös MTÜ-ga Peaasjad Eestisse MindSpring nimelise metoodika, mis toetab pagulastaustaga inimeste kohanemist uues keskkonnas. Pakume  programmi pagulastele üle Eesti. Esimesed grupid alustasid märtsis ja tänaseks on kokku saanud 10 gruppi Keilas, Haapsalus, Viljandis, Tallinnas ja Tartus.

Kogukonnaprogramm

 • Korraldame kogukonnaprogrammraames regulaarseid grupitegevusi (naiste- ja meestegrupid, kohanemisklubid) ning suuremaid pereüritusi. Sellel aastal on toimunud kokku 205 üritust/grupitegevust, kus on osalenud üle 3200 inimese ning toimunud on viis laagrivahetust kokku 120 lapsele

Huvikaitseprogramm

Eesti

Huvikaitseprogrammi üks olulisemaid tegevusi on järjepidev pagulaste õiguste täitmise monitoorimine ehk rahvusvahelise kaitse seire. Koondame järjepidevalt ja süsteemselt pagulastelt tagasisidet nii kitsaskohtade kui ka süsteemsete rikkumiste kohta. Huvikaitseprogrammi raames teeme tihedat koostööd omavalitsuste, riiklike institutsioonide, inimõiguseid kaitsvate organisatsioonidega Eestis ning Euroopa pagulasorganisatsioonide katusorganisatsiooni Euroopa Põgenike ja Pagulaste Nõukoguga (ECRE - European Council on Refugees and Exiles).

Gruusia

 • Gruusias aitame sel aastal võimestada kodanikuühiskonda ning anda rohkem häält põgenikele läbi kogukonna nõukogude. Kogukonna nõukogud on Gruusia sisepõgenike ja Ukraina pagulaste mitteametlikud esindusorganid. Nüüdseks on nõukogude liikmed koolitatud ja esimesed kohtumised nõukogu formaadis peetud. Ukraina põgenike kogukonna nõukogu Gruusias valis endale äsja esinaise ning kinnitas statuudi. 

Eesti Pagulasabi tegevused on suures osas toetatud institutsionaalsete rahastajate poolt: Euroopa Liit (ECHO), ÜRO humanitaarasjade koordineerimise amet (OCHA), USAID/Bureau for Humanitarian Assistance (BHA) jt. 

Eraisikuna ja ettevõtetena saab meie tegevusi jätkuvalt toetada meie kodulehel või Ukraina heaks kampaanialehel.

MTÜ Eesti Pagulasabi on 2000. aastal asutatud avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on seista pagulaste õiguste ja heaolu eest Eestis ja väljaspool. Eesti Pagulasabi on Euroopa Liidu poolt sertifitseeritud humanitaarabi organisatsioon. 

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.