Skip to main content

Eesti Pagulasabi maikuu tegevuste ülevaade

  • Aitame Eestis uue tööturuprogrammi kaudu pagulastaustaga tööotsijatel siseneda tööturule või liikuda edasi sobivamale ametikohale.

  • Oleme praeguseks Ukrainas mitmeotstarbelist rahapõhist abi andnud enam kui 284 000 inimesele üle 51 miljoni euro väärtuses. 

  • Jätkame Gruusias kogukonnanõukodadega, et võimestada kodanikuühiskonda ning anda põgenikele rohkem häält. 

  • Mais kogusime 5325 eurot annetusi. Aitäh!

Ukraina

Anname mitmeotstarbelist rahapõhist abi, mille eest saavad sõja tõttu kannatanud inimesed osta toitu, ravimeid, hügieenitarvikuid ja muud esmavajalikku. Mai lõpu seisuga oleme rahapõhist abi andnud kokku enam kui 284 000 inimesele üle 51 miljoni euro väärtuses. Rahapõhist abi pakume kolmeks kuuks ning toetus leibkonnaliikme kohta ühes kuus on 3600 Ukraina grivnat ehk umbes 92 eurot. Toetuse taotlemine toimub läbi Eesti Pagulasabi kohapealsete registreerimispunktide või veebipõhise taotlusplatvormi kaudu. Hetkel on meie fookuses abivajajad rindeäärsetes piirkondades Zaporižžja, Donetski, Luhanski, Harkivi, Hersoni ja Mõkolajivi oblastites. 
Programmi rahastavad Euroopa Liit, USAIDi humanitaarabi büroo (BHA), ÜRO humanitaarasjade koordineerimise amet (OCHA) läbi Ukraina Humanitaarabi Fondi (UHF) ja Eesti Välisministeerium. Euroopa Liidu ja USA rahastatud projektide juhtpartneriks on Acted.

Pakume haavatavas seisus naistele võimalust osaleda ettevõtlusprogrammides, et arendada või luua jätkusuutlik ja kriisidele vastupidav mikroettevõte. Praeguseks oleme oma ettevõtlusprogammi kaudu toetanud enam kui 300 ettevõtet. Neist 191 on saanud esemepõhist toetust, tänu millele saavad osalejad just neid asju, mida neil ettevõtte arendamiseks vaja on. 2024. aastal on meie fookuses olnud naised Tšerkassõ, Kirovohradi ja Poltava piirkondades. 

Ettevõtlusprogrammi toetab BHA/USAID, elluviimisel on partneriteks Acted ja Garage48. Programmi on varem toetanud ka OCHA/UHF. 

Mai lõpu seisuga oleme toetanud Tšerkassõ, Kirovohradi, Poltava, Zaporižžja, Mõkolajivi ja Harkivi oblastites kokku 467 inimest läbi erakorralise toimetulekuabi programmi. Toetus on mõeldud majandustegevuse alustamiseks või jätkamiseks, et seeläbi parandada inimeste iseseisvat hakkamasaamist. Selle programmi raames toetame põllumajanduse, loomakasvatuse, toidu tootmisega või erinevate teenustega seotud tegevusalasid. Toetuse suurus on kuni 33 000 Ukraina grivnat ehk ligi 800 eurot. 
Programmi toetab Euroopa Liit ning BHA/USAID, programmi juhtpartneriks on Acted. 

Oleme osa Joint Market Monitoring Initiative'ist (JMMI), mille raames aitame humanitaarabi kogukonnal hoida järjepidevat ülevaadet turuolukorrast ja esmatarbekaupade hinnatasemest Ukrainas. JMMI abil saame oma rahapõhise abi programme täpsemalt ette valmistada ja õigetesse piirkondadesse suunata. Meie vastutusalaks on andmete kogumine Zaporižžja, Hersoni ja Donetski piirkondades. 

Eesti

Alustasime uue tööturuprogrammiga, mis on suunatud pagulastaustaga tööotsijatele, kes soovivad siseneda tööturule või liikuda edasi sobivamale ametikohale. Registreerimineprogrammi on avatud. 

Tööturuprogrammi rahastab Interreg Läänemere piirkonna programm Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Viime jätkuvalt igakuiselt nõustamisprogrammi raames läbi kohanemist toetavad koolitusierinevatel teemadel: tervishoiu- ja sotsiaalsüsteem, pensionäride kohanemine, haridussüsteem, ettevõtlus, juriidilised küsimused Eestis ja Ukrainas, töövaldkond ning digioskused. Koolitused leiavad aset üle Eesti, nii kontaktõppe vormis kui veebi teel ning neist on osa võtnud ligi 6300 pagulast.

Nõustame inimesi eelregistreerimisega Eesti Pagulasabi kontoris (Vambola 6, Tallinn) iga päev vahemikus 10–17. Kõigile pagulastaustaga inimestele ning neid aitavatele institutsioonidele ja inimestele on avatud infotelefon +372 5881 1311 (E–R kell 10–17) ja e-mail counselling@pagulasabi.ee. Samuti on nõustamiseks avatud Viberi, Whatsappi, Telegrami kanalid numbril +372 5464 0007.

Aitame ootamatult elukoha kaotanud pagulasi hädamajutuse leidmisega.

Pakume tugiisikuteenust, mis on mõeldud kõigile Eestis elavatele rahvusvahelise (s.h. ajutise) kaitse saanud inimestele ja nende pereliikmetele, kelle puhul on elukohajärgne KOV läbi hindamise tuvastanud täiendava toe vajaduse. 

Tugiisikuteenust rahastab Euroopa Liidu Varjupaiga-, Rände ja Integratsioonifond (AMIF) ning Siseministeerium.

Korraldame kogukonnaprogrammi raames regulaarseid grupitegevusi ning kogukonnaüritusi üle Eesti. Sel aastal on kogukonnaprogrammi tegevustest osa võtnud ligi 1500 inimest. 

Kutsusime ellu Eesti Pagulasfoorumi, mitteametliku rahvusvahelise kaitse saajate esinduskogu, mille eesmärk on toetada pagulastaustaga inimesi oma kogukondade esindamisel ja ühiselt murekohtade lahendamisel. Juunis toimub Pagulasfoorumi esimene kohtumine, mille raames saavad osalejad omavahel tutvuda ning läbivad huvikaitse- ja kaasamisteemalise koolituse. 

Kogukonnaprogrammi tegevusi toetab ÜRO pagulasamet (UNHCR).

Vaimse tervise suunal pakume MindSpringi programmi pagulastele üle Eesti. Esimesed grupid alustasid 2023. aasta märtsis ja tänaseks on kokku saanud üle 31 grupi. MindSpringi gruppides on osalenud 250 inimest üle Eesti. 

Kirjutasime artikli Eesti noortevaldkonna ajakirja Mihus, kus räägime, kuidas toetada pagulastaustaga noori. 

20. juunil ootame kõiki huvilisi rahvusvahelise pagulaspäeva puhul kogukonnafestivalile, et avaldada toetust kõigile pagulastaustaga inimestele. Telliskivi Loomelinnakus toimuval peresõbralikul festivalil saab tutvuda erinevate rahvusköökidega, osaleda eri kultuure tutvustavates töötubades ja saada osa muusikaprogrammist. Avatud on ka laste- ja noorteala. Jätkuvalt on Telliskivi Loomelinnaku Kolme puu galeriis avatud Eestis elavate põgenike lugusid tutvustav portreenäitus „Hääled kriiside keskelt. Rändajate lood”

Gruusia

Gruusias jätkame sel aastal kogukonnanõukodadega, et võimestada kodanikuühiskonda ning anda rohkem häält põgenikele. Kogukonnanõukojad on pagulaste mitteametlikud esindusorganid. Programmi esimeses etapis osalesid Gruusia sisepõgenikud ja Ukraina pagulased, tänavu alanud programmi teises etapis ootame osalema kõiki erineva taustaga pagulasi. Maikuus võtsime vastu avaldusi uue kogukonnanõukojaga liitumiseks. 
Kogukonnanõukodade programmi Gruusias toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

Gruusias toetame tänavu Ukraina pagulaste pikaajalist iseseisvat toimetulekut läbi väikeettevõtluseks mõeldud toetusprogrammi.  

Armeenia

Valmistame Armeenias ette kogukonnanõukodasid ja toimetulekuprogrammi tegevusi, et anda Mägi-Karabahhist põgenenud inimestele platvorm oma seisukohtade esindamiseks ning toetada nende pikaajalist hakkamasaamist.

Jordaania

Jordaanias on meie fookus haavatavate naisjuhitud leibkondade toimetuleku parandamine. Praeguseks oleme viinud läbi koolitusi 100 inimesele ning rajanud 20 hüdropoonilist kasvuhoonet, mis võimaldavad kasusaajatel kasvatada oma kodukrundil enda tarbeks toitu või väärindada saaki sissetulekute suurendamiseks. Kasvuhoonetest saab kasu kokku 34 leibkonda, sest mõned kasvuhooned on korraga mitme leibkonna kasutuses. Jätkame programmi järgmise etapiga, mille raames arendame oma koolituskeskust ning viime läbi koolitusi 40 inimesele, kellest 12 saavad toetust hüdropoonilise kasvuhoone rajamiseks oma kodukrundile. Ühtlasi viime läbi hüdropoonika-alase koolituse neljale naisjuhitud kogukonnaorganisatsioonile, et suurendada kogu piirkonnas teadmisi veesäästlikest põllumajanduse viisidest.
Eesti Pagulasabi tegevusi Jordaanias toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.