Skip to main content

Tööd alustas Eesti Pagulasabi poolt ellu kutsutud Pagulasfoorum

Pilt
Eesti Pagulasfoorum
Programmid

Rahvusvahelisel pagulaspäeval, 20. juunil alustas tööd Eesti Pagulasfoorum. Eesti Pagulasabi poolt ellu kutsutud rahvusvahelise kaitse saajate esinduskogu toetab pagulastaustaga inimesi oma kogukondade eest seismisel ja murekohtade lahendamisel.

Eesti Pagulasabi kogukonnaprogrammi juhi Marion Tambergi sõnul on Pagulasfoorum üks võimalus, kuidas osalejad saavad aktiivselt oma tulevikku kujundada. “Pagulastaustaga inimestel on kõige parem ülevaade oma kogukondade vajadustest ja probleemidest. Nendega koos tegutsemine võimaldab leida asjakohaseid ja töötavaid lahendusi ning kokkuvõttes võimestab nii pagulaskogukondi kui tugevdab ühiskonda laiemalt.” 

Tamberg tõi välja, et Eesti Pagulasabi toetab pagulastaustaga inimeste ühiskondlikku kaasatust ka Eestist väljaspool: “Viime Gruusias läbi kogukonnanõukodade programmi, mille kaudu võimestame sisepõgenikke ja pagulasi oma õiguste eest seismisel. Gruusia kogemuse põhjal nägime, et sellise algatuse kaudu saame toetada pagulaskogukondi ka Eestis.”

Eesti Pagulasfoorumisse kuulub 20 liiget, kes on võtnud aktiivse rolli oma kogukonna huvide eest seismisel ning soovivad olla kaasatud neid puudutavate otsuste tegemisse. Kandideerimine Pagulasfoorumisse toimus avatud konkursi raames ning esindajaks said kandideerida kõik rahvusvahelise kaitse saajad Eestis. “Huvi konkursi vastu oli suur ja tänu sellele on vastvalitud foorumi esindatus laiapindne: liikmeid on üle Eesti ning eri päritolu,” ütles Tamberg ning lisas, et foorumi liikmed saavad koolituse raames teadmised huvikaitsest ja kaasamisest ning oskused muutuste elluviimiseks. Liikmed hakkavad seejärel regulaarselt kohtuma, et tegeleda pagulaste vajaduste ja probleemide kaardistamisega ning koostöös Eesti Pagulasabiga ka lahenduste leidmisega. 

Eesti Pagulasfoorumit toetab ÜRO pagulasamet (UNHCR).

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.