Skip to main content

Huvikaitse sekkumised

Huvikaitse sekkumised

Info mitmekülgne ja järjepidev kogumine on oluline, et saaksime pagulaste heaolu ja õiguste eest seista, tehes vastavasisulisi järelpärimisi või pöördumisi relevantsetele institutsioonidele, osaledes kohtumistel või võrgustikes (sh rahvusvahelistes), seaduseelnõudele arvamusi koostades ning poliitikakujundamises kaasa lüües, jne.

Get involved

Want to make a difference? Get involved with the Estonian Refugee Council and the work we're doing around the world.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form