Skip to main content

Huvikaitse sekkumised

Info mitmekülgne ja järjepidev kogumine on oluline, et saaksime pagulaste heaolu ja õiguste eest seista, tehes vastavasisulisi järelpärimisi või pöördumisi relevantsetele institutsioonidele, osaledes kohtumistel või võrgustikes (sh rahvusvahelistes), seaduseelnõudele arvamusi koostades ning poliitikakujundamises kaasa lüües, jne.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
التحقق
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.