Skip to main content

Otsime erivajadustega lastega tegelevaid spetsialiste lühiajaliseks lähetuseks Türki

Eesti Pagulasabi otsib hariduslike erivajadustega laste ja noorte valdkonda tundvaid inimesi lühiajaliseks lähetuseks Türki, aitama Süüriast põgenenud lapsi.

Miks? Suur hulk Süüria sõja eest põgenenud inimesi on jõudnud Türki, neist ligi pooled on lapsed. Nende laste seas on palju erivajadustega lapsi: alustades autismispektri häiretega lastest ning lõpetades pikalt koolist eemal olnud ja seetõttu lisatuge vajavate lastega. Pagulasabi viib Eesti välisministeeriumi rahatusel Türgis, Hatay provintsis koos oma kohapealse partneriga (UOSSM) ellu tegevusi hariduslike erivajadustega laste olukorra parandamiseks, sh hariduslik ja psühholoogiline/psühhiaatriline nõustamine, vanemate toetamine ning koolide ja õpetajate nõustamine.

Keda me otsime? Me otsime spetsialisti, kellel on kogemus samalaadse tööga Eestis ning kes oleks valmis vabatahtlikuna minema 2-4 nädalaks Türki oma kogemusi jagama. Lähetus peaks aset leidma vahemikus juuli-detsember 2017.

Mis on su ülesanded kohapeal? Spetsialistina saad jagada oma kogemusi selle kohta, kuidas ja milliste meetoditega saab selle sihtgrupi aitamiseks tööd tõhusamalt teha. Seda saab teha läbi koolitamise, töötubade läbiviimise, uute meetodite tutvustamise, jälgimise ja konsulteerimise, kohapealsete spetsialistidega kaasamõtlemise. Täpsed ülesanded ja lähetuse ajakava lepitakse kokku iga lähetatavaga eraldi.

Mida me pakume? Me korraldame ja katame kõik lähetusega seoses tekkivad kulud, sh lennupiletid, eluase kohapeal, kindlustus ja päevaraha. Samuti pakume eelnevat koolitust enda turvalisuse tagamise ja kultuurivahelise suhtlemise teemal. Kohapeal võtab lähetatuid vastu on kohalik meeskond, samuti tagame tõlke olemasolu. Vabatahtlikel on kogu lähetuse aja Eesti-poolne kontaktisik, kellelt mistahes probleemide korral abi saab.

Miks minna? Lähetus annab ainulaadse kogemuse ja võimaluse vahetult aidata erivajadustega Süüria lapsi. Samuti saad uusi teadmisi sellest, kuidas teises kultuurikeskkonnas erivajadustega lastega tegeletakse, ning võimaluse jagada oma ekspertiisi väljaspool.

Tekkis huvi? Palun anna endast teada 16. juuliks 2017, saates oma CV ja motviatsioonikirja aadressil nastja@pagulasabi.ee. Lisainfo samalt aadressilt või telefonilt 513 2891.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form