Skip to main content

Support person service

Tugiisikuteenus on mõeldud kõigile Eestis elavatele rahvusvahelise (s.h. ajutise) kaitse saanud inimestele ja nende pereliikmetele, kelle puhul on elukohajärgne KOV läbi hindamise tuvastanud täiendava toe vajaduse. Teenust osutatakse eesti, inglise ja vene keeles ning teistes rahvusvahelise kaitse saanutele arusaadavates keeltes.

Oleme pakkunud tugiisikuteenust alates 2013. aastast inimestele, kes on saanud rahvusvahelise kaitse. Meie tugiisikuteenuse peamisteks meetoditeks on nõustamine, selgitamine ja info andmine. Samuti võib tugiisik saata kaitse saanud inimesi kohtumistel erinevate ametkondadega ning aidata leida tööd ja eneseväljendusvõimalusi. Meie tugiisikud on justkui teejuhid, kohaliku elu „tõlgid“, kuid me ei tee otsuseid oma toetatavate eest, vaid aitame neil endil teha informeeritud valikuid. Meie tegevus on vajaduspõhine ja eesmärgistatud.

Teenuse kohta saate lugeda SIIT.

Teenust rahastatakse Euroopa Liidu Varjupaiga - Rände ja Integratsioonifondi (AMIF) ning Eesti Vabariigi Siseministeeriumi poolt rahastatud Sotsiaalkindlustusameti projekti „Rahvusvahelise kaitse saanud isikute tugiisikuteenuse korraldus KOVi tasandil". 

 

Pilt
ska
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.