Skip to main content

IT-hariduse ja väikeettevõtluse toetamine Ida-Ukrainas

-

Projekti eesmärk on töövõimaluste loomine ja haavatavatesse gruppidesse kuuluvate inimeste iseseisva toimetuleku toetamine Ida-Ukrainas läbi haridussüsteemi tõhustamise ja ettevõtlustoetuste andmise, fookusega IKT-valdkonnal ja naisettevõtlusel. Projekti raames antakse koolitus- ja ettevõtlustoetusi koos selle juurde käiva äri- ja karjäärinõustamisega sisepõgenikele ja teistele haavatavatesse gruppidesse kuuluvatele inimestele Zaporižžja ja Donetski oblastites ning rahatakse Mariupoli ja Zaporižžja linnadesse IT-koolituskeskused, kus viiakse projektiperioodil läbi kaheksa 4-kuulist IT-koolitust. IT-koolituskeskuste suunal on projekti partneriks Ukrainas registreeritud sihtasutus Beetroot Academy.

Funder
Välisministeerium
Kontaktisik
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.