Skip to main content

Eesti Pagulasabi otsib oma meeskonda kvaliteedi- ja analüüsijuhti

Eesti Pagulasabi on väärtuspõhine humanitaarabi ning pagulastele tugiteenuseid pakkuv organisatsioon. Oleme Eestis tegutsenud juba 22 aastat ning väljaspool Eestit oleme oma abiprogrammidega kohal viies kriiside poolt mõjutatud riigis (Ukraina, Gruusia, Jordaania, Liibanon, Keenia). Oleme tunnustatud ja Euroopa Liidu poolt sertifitseeritud humanitaarabi pakkuv organisatsioon. Meie missiooniks on seista pagulaste ja teiste haavatavate gruppide õiguste ja heaolu eest Eestis ja väljaspool.

 

Otsime oma tegusasse ja rahvusvahelisse meeskonda

KVALITEEDI- JA ANALÜÜSIJUHTI

 

Kvaliteedi- ja analüüsijuht (MEAL Manager) vastutab Eesti Pagulasabi programmide kvaliteedi ja vastavuse tagamise eest Eestis ja rahvusvaheliselt. Kvaliteedi- ja analüüsijuht omab strateegilist juhtrolli meie organisatsiooni sisemiste süsteemide arendamisel, jälgib ja juhib MEAL-i meeskonda ja projektide seire- ja hindamisplaanide väljatöötamist ja elluviimist. Ta vastutab, et tegevuste analüüs ja aruandlus vastavad doonorite standarditele. Lõppkokkuvõttes tagab ametikoha täitja, et meie programmidel on piisav ja kvaliteetne informatsioon edasiste tegevuste planeerimiseks ja otsuste tegemiseks.

Mis on ametikoha peamised ülesanded?

 • Juhtida organisatsiooni seire, hindamise, vastutuse ja õppimise (MEAL) süsteemi väljatöötamist ja juurutamist, tagades aruandekohustuse eesmärkide täitmise rahastajate ja abisaajate ees.
 • Jälgida ja juhtida MEAL meeskonda, et tagada MEAL-süsteemi tõhus toimimine.
 • Hinnata ERC töötajate MEAL-teemadega seotud koolitusvajadusi ning vajadusel viia läbi või tellida väljaõpet.
 • Tagada, et koondatud andmed ning kõikidest programmidest ja riikidest pärinevad tulemused moodustaksid ühtse aluse mõjude analüüsiks, mis soodustab õppimist ja strateegia väljatöötamist kogu organisatsiooni jaoks.

Ootused kandidaadile:

 • Kõrgharidus vastavas valdkonnas või samaväärne töökogemus.
 • Vähemalt 3 aastat tõendatud kogemust kvaliteedijuhtimise alal.
 • Vähemalt 3 aastat tõendatud kogemust meeskondade juhtimisel.
 • Kasuks tuleb eelnev kogemus humanitaarvaldkonnas.
 • Heal tasemel inglise ja eesti keele oskust; kasuks tuleb nende riikide keeleoskus, kus ERC töötab (nagu ukraina, vene, araabia keel).
 • Suurepärane suuline ja kirjalik suhtlemisoskus.
 • Tugevad meeskonnatöö oskused: peab suutma teha koostööd, hallata tööalaseid suhteid, hakkama saada mitmekultuurilises keskkonnas, anda ja saada konstruktiivset tagasisidet, olema lahendustele orienteeritud ja tähtaegadest tõhusalt kinni pidama.
 • Võimalus luua ja säilitada produktiivne ja ohutu töökeskkond vastavalt ERC tegevusjuhendile.

Mida me pakume?

 • Toetavat ja sõbralikku tiimi.
 • Väärtuspõhist ja tähendusega täistööajaga tööd konkurentsivõimelise palgaga.
 • Spordikompensatsiooni ja 32-päevast põhipuhkust.
 • Mõnusat töökeskkonda Tallinnas või Tartus, kuid ka distantsilt ja paindlikult töötamise võimalust.

Mis edasi?

Kandideerimiseks saada meile enda motivatsioonikiri ja CV hiljemalt 12. maiks 2023 personal@pagulasabi.ee. Lisaküsimustele vastab personalijuht Kristi Juurik, kristi.juurik@pagulasabi.ee

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.