Skip to main content

Eesti Pagulasabi avas esinduse Armeenias ning alustas kampaaniaga põgenike toetuseks

Pressiteade 03.10.2023

Eesti Pagulasabi avas eile ametlikult oma esinduse Jerevanis, Armeenias. Ühtlasi alustas humanitaarorganisatsioon annetuskampaaniaga “Armeenia heaks!”, et toetada Mägi-Karabahhist põgenud inimesi.

19. septembril taaspuhkenud relvakonflikt Mägi-Karabahhis on põhjustanud enam kui 100 000 inimese põgenemise läbi Lachini koridori Armeeniasse. Pagulased on peamiselt Armeeniasse sisenenud Syuniki piirkonna kaudu ning vajavad seal abi majutuse, toidu ja joogivee, hügieenivõimaluste ja meditsiinilise abi tagamiseks.

“Tänaseks on realiseerunud see, mida me kartsime juba 2020. aasta sõja ajal: sõjalise konflikti tõttu põgenevad Mägi-Karabahhist senini sinna jäänud inimesed ning otsivad turvalist kohta Armeeniast. Eesti Pagulasabi hakkas võimalikuks Armeeniat tabavaks kriisiks valmistuma sel suvel, mil alustasime oma ametliku esinduse registreerimist kohapeal. Eile sai see edukalt lõpule viidud ja saame alustada humanitaarabi andmist,” sõnas Eesti Pagulasabi juhataja Eero Janson.

Eesti Pagulasabi plaanib Armeeniasse põgenenud kõige haavatavamas olukorras inimesi toetada mitmeotstarbelise rahapõhise abiga. Lisaks on plaanis pikaajalist toimetulekut toetavad tegevused, näiteks rahapõhised põllumajandustoetused ja väikeettevõtlusega alustamise toetused. Humanitaarabi andmine kohapeal on korraldatud Eesti Pagulasabi enda meeskonna poolt koostöös kohalike organisatsioonidega.

Mitmeotstarbeline rahapõhine abi lubab abivajajatel otsustada, mida neil parasjagu kõige kriitilisemalt tarvis on. Tavaliselt kasutatakse seda toidu, joogivee, ravimite, hügieenitarvete ja rendikuludeks. Rahapõhise abi määr lepitakse kokku koostöös teiste piirkonnas tegutsevate humanitaarorganisatsioonidega. Pikaajalist toimetulekut toetavad tegevused, näiteks põllumajanduslike tegevustega alustamise toetamine, aitavad uude elukohta asunud inimestel saavutada kiiremini oma leibkonna iseseisev toimetulek. Eesti Pagulasabil on sarnaste abiprogrammide elluviimisel varasemad kogemused Ukrainast ja Gruusiast.

Annetuskampaania “Armeenia heaks!” on üleval Eesti Pagulasabi kodulehel: https://pagulasabi.ee/et/armeenia-heaks. Eesti Pagulasabi on tänulik kõikidele, kellel on võimalik toetada humanitaarolukorra leevendamist Armeenias.

 

Pilt
armeeniaheaks
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.