Skip to main content

Eesti Pagulasabi 2023. aasta aruanne: kasvasime Baltikumi suurimaks humanitaarorganisatsiooniks

“2023. aasta kujunes globaalses plaanis rahutuks – möödus aasta Ukraina sõjast, konfliktid Armeenias ja Gazas kerkisid taas teravalt esile, Türgis ja Süürias toimusid tugevad maavärinad ning ümberasustatud inimeste arv jätkas pidevat kasvu kogu maailmas,” ütles Eesti Pagulasabi juhataja Eero Janson majandusaasta aruande sissejuhatuses. See on kontekst, kus Eesti Pagulasabi arendas oma tegutsemisvõimekust ja kasvas Baltimaade suurimaks humanitaarorganisatsiooniks. Möödunud aastal töötas Eesti Pagulasabis üle 100 inimese ja organisatsiooni aastakäive oli üle 22,6 miljoni euro.

2023. aastal töötas Pagulasabi Eestis, Ukrainas, Armeenias, Gruusias, Jordaanias kui Türgis, toetades üle 100 000 kriiside tõttu kannatanud inimest vajaduspõhise humanitaarabi ning sotsiaalse ja majandusliku heaolu programmidega. 

2000. aastal asutatud ja Euroopa Liidu poolt sertifitseeritud humanitaarabiorganisatsiooni suurim esindus asub Ukrainas ning toetab sõja tõttu kannatanud inimesi ka rindeäärsetes ja raskesti ligipääsetavates piirkondades. 2023. aastal toetas Pagulasabi Ukrainas üle 80 000 inimese rahapõhise humanitaarabiga, jagas üle 35 000 toidupaki ning aitas enam kui 100 naisel alustada või arendada oma mikroettevõtet. Alates täiemahulise sõja algusest on Eesti Pagulasabi Ukrainas toetanud praeguseks kokku üle 280 000 inimese. Sellega on Eesti Pagulasabi üks suurimatest rahapõhise abi andjatest Ukrainas

Eestis toetas Pagulasabi siia jõudnud pagulaste kaasatust ja uues keskkonnas kohanemist. Aasta jooksul korraldas organisatsioon koolitusi enam kui 11 000 inimesele, kogukonnaüritusi ligi 5000 osalejale, lastelaagreid üle 120 lapsele, viis läbi 800 kaitseseire intervjuud ning toetas vaimse tervise programmide kaudu enam kui 160 inimese vaimset heaolu. Ettevõtlusprogrammide kaudu toetas Pagulasabi enam kui 40 inimese iseseisvat toimetulekut. 

Lisaks vastas organisatsioon 2023. aastal Türgi-Süüria maavärinale, aitas Mägi-Karabahhist põgenenud inimesi Armeenias, sisepõgenikke ja pagulasi Gruusias ning rajas veesäästlikke kasvuhooneid, et toetada haavatavaid naisjuhitud leibkondi Jordaanias. 

Organisatsiooni rahastuse katavad peamiselt institutsionaalsed rahastajad nagu Euroopa Liit, USAID’i humanitaarabibüroo, ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo, Eesti Välisministeerium, Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) jt. Eesti Pagulasabi mullused tulud olid 22,6 miljonit eurot, millest institutsionaalne rahastus moodustas 95%. Annetustena kogus organisatsioon enam kui 480 000 eurot. 

Rohkem infot Eesti Pagulasabi 2023. aasta tegevuste kohta leiab meie hiljuti avaldatud majandusaasta aruandest

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.