Skip to main content

Toeta meid!

Olla pagulane ei ole vaba valik. See on sundolukord. Üksi võõral maal, ilma toetuse ja abita, on raske oma elu otsast peale alata.

 

Eesti Pagulasabi töötab selle nimel, et Eestisse saabunud pagulased saaksid uues ühiskonnas võimalikult kiiresti kohaneda ning et oma kodudest lahkunud inimesed ei jääks hätta ka väljaspool Eesti piire.

Ka Sina saad pagulasi aidata! Üks viis meie kaudu pagulasi aidata on teha meile annetus – ühekordne või regulaarne.

Annetusi saab teha pangalingi kaudu siinsamal lehel või tehes sobivas summas ülekande MTÜ Eesti Pagulasabi annetuskontole SEB pangas (a/a EE791010220258852223) või Swedbankis (a/a EE392200221056272250).

Et annetuste kasutus oleks selge ja läbipaistev ning et anda annetajatele võimalus toetada just endale meelepärast tegevussuunda, oleme asutanud neli annetusfondi:

  • Ukraina heaks! – sellesse fondi annetades toetada meie Ukraina suunalist tegevust, sh humanitaarabi pakkumist Ukrainas kohapeal, inimeste evakueerimist piiridelt ning saabuvate inimeste toetamist Eestis.
  • Üldine tegevustoetus – sellesse fondi annetamisel aitad meil olla iseseisev pagulasi toetav ja nende huvisid esindav organisatsioon. Kasutame annetatud raha mõistlikult ja säästlikult organisatsiooni igapäevaste jooksvate kulude tarbeks, ühtlasi peame oma tegevustega silmas keskkonnasõbralikkust.
  • Humanitaarabifond – sellesse fondi annetamisel toetad meie tegevust väljaspool Eestit: Gruusias, Ukrainas, Keenias, Jordaanias ja Liibanonis. Usume, et igaühel on õigus saada abi, kui ta seda vajab, ning anname endast kõik, et Eesti humanitaarabi jõuaks otse abivajajateni efektiivselt ja õigeaegselt.
  • Elluastumisfond – sellesse fondi annetamisel toetad neid pagulastaustaga noori, kes on alustamas iseseisvat elu Eestis. Aitame ja toetame neid ellu astumisel läbi materiaalse toe andmise ja iseseisvat toimetulekut toetavate grupitegevuste läbiviimise.
  • Vaimse tervise fond – sellesse fondi annetamisel toetad pagulasi, kel on vaja vaimse tervise alast tuge. Sundränne on inimese vaimsele tervisele üldjuhul raske koorem: maha on jäänud kodu, tihti ka pere ja sõbrad, sageli on läbielatu veelgi traagilisem. Kui vaimselt on raske, siis on raske ka kohaneda ja lõimuda. Pahatihti ei ole pagulasel head ligipääsu Eesti vaimse tervise teenustele, alguses on takistuseks ka keeleoskus. Fondi kaudu pakume pagulastele abi online psühholoogilise nõustamise kaudu, mis toimub inimese emakeeles.

 

Eesti Pagulasabi järgib annetuste kogumise hea tava põhimõtteid.

Annetamise hea tava

Toeta haavatavas olukorras olevaid inimesi:
Please choose an amount.
Choose one of our Funds:
And finally, choose your payment method:
Pilt
Illustrations_S_size_exclamation
Donate to a specific cause

To make donation gathering clear and transparent, and to provide supporters with the possibility to donate to a specific cause, we have established donation Funds:

General support Fund
Humanitarian aid Fund
Mental health Fund

Estonian Refugee Council works to help refugees who have arrived to Estonia to start their new lives as quickly as possible, and to provide support also to people forced to flee their homes outside of the Estonian borders.
You can help refugees as well!
 One possibility is to help refugees through our organization by making a donation, either one-time or recurring.
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form