Skip to main content

Sotsiaalvaldkonnas kompetentsi tõstmine vaimse tervise ja rahvusvahelise kaitse temaatikast

-

Eesti Pagulasabi on projektipartneriks Hasartmängumaksu Nõukogu rahastatud projektis, mille juhtpartner on Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI).

Projekti raames viiakse läbi vaimse tervise edendamise ja rahvusvahelise kaitse valdkonna koolitused sotsiaalvaldkonna spetsialistidele erinevates Eesti piirkondades. Teemad koolitusel on:

  • vaimse tervise edendamine individuaalsel ja kogukondlikul tasandil, vaimse tervise riski ja kaitsetegurid, sagedasemad psüühikahäired ja nende esmane hindamine, suitsidaalse käitumise ennetamine;
  • rahvusvahelise kaitse põhimõisted ja -põhimõtted, kaitse saajate õigused ja kohustused; Eesti pagulaste vastuvõtusüsteem, selle osapooled ja KOV-ide roll; Eestisse saabunute peamised väljakutsed, senine kohanemine; kohanemise toetamise vajalikkus ja meetodid, teiste riikide praktika; posttraumaatilise stressihäire esmane hindamine; kogemuslugu ühelt Eestilt rahvusvahelise kaitse saanud inimeselt;
  • supervisiooni korraldamine sotsiaalvaldkonna spetsialistidele,  juhtumite lahendamine, eneseabi võtete arendamine.
Funder
Hasartmängumaksu Nõukogu
Kontaktisik
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
CAPTCHA
7 + 2 =
Verification that you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.