Skip to main content

Sotsiaalvaldkonnas kompetentsi tõstmine vaimse tervise ja rahvusvahelise kaitse temaatikast

-

Eesti Pagulasabi on projektipartneriks Hasartmängumaksu Nõukogu rahastatud projektis, mille juhtpartner on Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI).

Projekti raames viiakse läbi vaimse tervise edendamise ja rahvusvahelise kaitse valdkonna koolitused sotsiaalvaldkonna spetsialistidele erinevates Eesti piirkondades. Teemad koolitusel on:

  • vaimse tervise edendamine individuaalsel ja kogukondlikul tasandil, vaimse tervise riski ja kaitsetegurid, sagedasemad psüühikahäired ja nende esmane hindamine, suitsidaalse käitumise ennetamine;
  • rahvusvahelise kaitse põhimõisted ja -põhimõtted, kaitse saajate õigused ja kohustused; Eesti pagulaste vastuvõtusüsteem, selle osapooled ja KOV-ide roll; Eestisse saabunute peamised väljakutsed, senine kohanemine; kohanemise toetamise vajalikkus ja meetodid, teiste riikide praktika; posttraumaatilise stressihäire esmane hindamine; kogemuslugu ühelt Eestilt rahvusvahelise kaitse saanud inimeselt;
  • supervisiooni korraldamine sotsiaalvaldkonna spetsialistidele,  juhtumite lahendamine, eneseabi võtete arendamine.
Funder
Hasartmängumaksu Nõukogu
Kontaktisik
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.