Skip to main content

Sotsiaalne ettevõtlus

Sotsiaalne ettevõtlus

Sotsiaalsete ettevõtete eesmärk on vähendada leibkondade sõltuvust humanitaarabist. Programmiga püütakse eelkõige toetada konfliktidest mõjutatud haavatavaid elanikkonda, sealhulgas ümberasustatud ja humanitaarabist sõltuvaid elanikke, et vähendada nende sõltuvust välistoetusest.

Get involved

Want to make a difference? Get involved with the Estonian Refugee Council and the work we're doing around the world.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form