Skip to main content

Community Events

Kogukonnaprogrammi raames korraldame regulaarselt grupitegevusi ning suuremaid ühekordseid pereüritusi. Grupiüritustena on toimunud näiteks meeste- ning naistegruppe, naiste enesekindluse töötube, kohanemisklubi kohtumisi, sportlikke mänge ja teatrikülastusi. 

Üritustel ja grupitegevustes osalemine aitab toetada vaimset tervist, sotsiaalset ja kultuurilist kohanemist, tekitab kuuluvustunnet, ennetab isoleeritust ning aitab kaasa edasisele lõimumisele.

Kogukonnaprogrammi tegevused annavad rändetaustaga inimestele võimaluse: 

  • kohtuda erineva tausta ja kogemustega inimestega, et tunnetada, et nad ei ole üksi;
  • saada tuge ja motivatsiooni eesti keele õppimiseks ja kultuuri tundma õppimiseks;
  • luua uusi võrgustikke, tutvusi ja leida Eestis sõpru; 
  • tugevdada kuuluvustunnet ning seeläbi parandada oma vaimset heaolu; 
  • algatada ja ellu viia uusi ideid ja seeläbi osaleda aktiivselt ühiskonnaelus. 

Kogukonnaürituste korraldamisel peab Eesti Pagulasabi silmas, et need oleksid ligipääsetavad ka erinevatele haavatavatele rühmadele, näiteks LGBT kogukonnale, vanemaealistele ja erivajadustega inimestele. 

Tegevused toimuvad üle Eesti, keskendudes enim piirkondadele, kus elab rohkem rändetaustaga inimesi. Igas piirkonnas juhib programmi oma kogukonna koordinaator.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.