Skip to main content

Mobiilsete nõustamisgruppide käivitamine haridusasutustes põgenikutaustaga laste õppetööga seonduvate küsimuste käsitlemiseks

-

Projekti käigus käivitatakse mobiilsed nõustamisgrupid haridusasutustes rände- ja pagulustaustaga laste õppetööga seonduvate küsimuste käsitlemiseks. 

Nõustamisgruppide eesmärgiks on tõsta haridustöötajate (kooliõpetajate, lasteaednike, noorsootöötajate, tugitöötajate) professionaalset enesekindlust rände- ja pagulustaustaga laste õpetamisel.  

Mobiilsed nõustamisgrupid kiirreageerivad haridusasutustes esinevatele võõravaenu ilmingutele, samas tegelevad ka ennetavate tegevustega. 

Nõustamistegevuste vorm lepitakse kokku iga vastava haridusasutusega eraldi, lähtuvalt nende individuaalsetest vajadustest (teabepäevad õpetajatele, õpilastele, lapsevanematele; metodoloogiline konsultatsioon jms).  

Lisaks haridusasutuste ja -töötajate individuaalsele nõustamisele korraldatakse 9 koolipere koolitust. Koolipere koolituste eesmärgiks on võimaldada koolidel, kus juba käib/ hakkab peagi õppima mõni pagulaslaps, võtta ühe päeva jooksul kokku oma koolimeeskond, et parandada valmisolekut võtta vastu rändetaustaga lapsi.

Nõustamistegevuste võrgustikku kaasatakse erinevaid avaliku ja kolmanda sektori partnereid vastavalt vajadusele.

Funder
Haridus- ja Teadusministeerium
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.