Skip to main content

Elamine

Eluase

 

Riigi poolt on kõigile põgenikele tagatud kuni neli kuud majutust majutusasutuses. Majutuskeskuse info saab infopunktidest(vt Saabudes Eestisse). Võib juhtuda, et nelja kuu vältel peab inimene liikuma ühest majutuskohast teise. Samuti võib juhtuda, et majutuskohad asuvad erinevates Eesti piirkondades.

Pagulasabi vahendab majutuskohti ainult kohapeal Liivalaia 28 või mobiilsetes nõustamispunktides hotellides. Kohtumisel kaardistatakse sõjapõgeniku soovid ja vajadused ning antakse sobilikust elukohast teada viie tööpäeva jooksul. 

Avatud on ka sõjapõgenikele kinnisvaraportaal, kust nad saavad ise sobivat elukohta otsida. Elukoha pakkujale on kuulutuse lisamine portaali tasuta.

Ukraina sõjapõgenik, kellel ei ole veel töökohta, saab kohalikult omavalitsuselt taotleda üüri- ja kommunaalmaksete tasumiseks toimetulekutoetust. Selleks peab üürileping olema sõlmitud kirjalikult ning Ukraina sõjapõgenik elukohta registreeritud.

Samuti saab üürikortereid otsida vabaturult kinnisvara24.ee, city24.ee ja kv.ee kaudu.

Oma soovidest tasub teada anda Facebooki grupis „Ukraina sõbrad Eestis“. Lisaks on mitmeid teisi Facebooki gruppe, kus vahendatakse kinnisvarakuulutusi. Enamasti leiab need märksõna „korteri(te) üürimine“ ja asukoha järgi, nt Üürikorterid ilma maaklerita.

 

Üürilepingu sõlmimine

Üüripindasid vahendav platvorm Rendin pakub üürilepingu sõlmimisel põgenikele tasuta abi. Samuti on neil eri keeltes üürilepingud. Infotelefon  +372 602 6818,  info@rendin.co

Rohkem infot: Info Ukraina põgenikele ning neid majutada soovivatele inimestele.

Üürilepingu puhul on oluline, et lepingus oleksid välja toodud kõik üürileandjad (sh kaasomanikud) ja kõik üürnikud (sh lapsed). Selle alusel saab kohalik omavalitsus teha automaatse sissekirjutuse, ilma et peaks üürileandjalt eraldi luba küsima. Elukohta registreerimine annab võimaluse saada osa kohaliku omavalitsuse teenustest (nt  toimetulekutoetus, lisatoetus üksikule pensionärile, tasuta ühistransport Tallinna linnas jne). Vaata näidist →

 

Pagulasabi näidisleping

 

Töötamine

Ajutise kaitsega tekib automaatne õigus töötada samadel tingimustel kui kõik teised inimesed Eestis ehk alampalgamäär puudub. Tööalane kaitse ja õigused on samad, mis teistel. Rohkem infot.

Tööd aitavad leida Töötukassa ja tööandjate konsultantid. Töötukassa esindused leiab siit. Lisainfo +372 634 8000. Lisaks võib töö otsimiseks võtta ühendust töövahendusettevõtte või otse huvipakkuva tööandjaga. Usaldusväärseid töövahendajaid: Finesta Works, OnlineExpo ja Manpower.

Inimesed, kes tahavad luua Eestis uue ettevõtte või jätkata senise ettevõttega, võivad nõu saamiseks pöörduda Invest in Estonia poole.

Ilma ajutist kaitset taotlemata on inimesel õigus töötada Eestis lühiajaliselt ehk kuni üks aasta. Lühiajalisele töötajale peab tööandja maksma minimaalselt 1548 eurot kuus (bruto). Tööandja peab registreerima töötaja lühiajalise töötajana Politsei- ja Piirivalveametis (PPA), nii saab inimene ka Eesti isikukoodi. Lühiajaliselt või hooajaliselt töötamine ei anna õigust saada hüvitisi ja toetusi nagu näiteks peretoetused, toimetulekutoetus jne.

Tööinspektsiooni nõustamisjuristid abistavad, kui sõjapõgenikul tekib töösuhete kohta küsimusi tel +372 640 6000, tööpäeviti kl 9–16.30, või kirjutades jurist@ti.ee  Nõustamisjuristi kohapeale kutsumine: ti@ti.ee.

 

Maksuresidentsus - Ukrainlane, kes on saanud ajutise kaitse, peab Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas Vorm R, millega tekib residentsus. Seda peab igaüks ise tegema. Kellel on võimalus digiallkirjastada, siis vorm on leitav emta.ee :  

  • Vali Eraklient
  • Vali E-residendile, mitteresidendile
  • Vali Residentsuse määramine
  • Ja seal ongi VORM R, mis tuleb ära täita

Kui digiallkirjastamise võimalust ei ole, saab seda teha Maksuametis kohapeal.

 

 

 

Töötuna arvelevõtmine:

  • Töötuna saab registreerida Töötukassas, kui on käes ajutise kaitse alusel antud aastase elamisloa otsus. Töötukassasse tulles tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument (nt Ukraina pass), mille järgi saab inimese tuvastada.
  • Tööotsingute ajal makstakse töötutoetust, kui põgenik on töötuna registreerimisele eelnenud 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva töötanud (arvestatakse ka töötamist Ukrainas), kasvatanud alla 8-aastast last, õppinud täiskoormusega või statsionaarses õppes või olnud hõivatud muu sarnase tegevusega. Töötutoetuse suurus on 292 eurot kuus ja seda on võimalik saada kuni 9 kuud. Toetust ei maksta, kui on muu sissetulek, mis on suurem kui 292 eurot kuus.
  • Kui inimene pole veel elamisluba taotlenud või tal ei ole õigust ajutist kaitset taotleda, siis teda töötuna/tööotsijana registreerida ei saa.

 

Transport

Sõjapõgenikele, kes on registreeritud Tallinna elanikeks (v.a transiidis olevad isikud), väljastatakse ühiskaart, mida saab kasutada ühistranspordis, sh ka Elroni rongides üle Eesti. Kaarte väljastatakse isikutele vanuses 7–64 aastat. Väikesed lapsed ja pensionärid saavad kasutada ühistransporti tasuta. Igal juhul peab isikul ühistranspordiga sõites kaasas olema isikut tõendav dokument. Tasuta sõiduõigus ei laiene kommertsbussiliinidele. 


Tartus saavad sõjapõgenikud tasuta sõiduõiguse linnaliinibussidega üheks aastaks. Tasuta sõitmist saab taotleda Tartu infopunktis (Riia 179a), Tartu linna infokeskuses (Raekoja plats 1a) või Tartu Välismaalaste Teenuskeskuses (Ülikooli 17).

 

Inimesed, kes on end registreerinud mõnes teises kohalikus omavalitsuses (KOV), aga edaspidi soovivad jääda Tallinnasse elama, peavad läbi tegema tavaprotseduuri ühiskaardi saamiseks (Harjumaal ühiskaardi tasuta kasutamiseks vajalik registreeritud elukoht selles piirkonnas. Vajadusel saab end registreerida ka üürilepingu alusel kohalikus omavalitsuses). Juhul, kui isik kaotas oma ühiskaardi, siis on tungiv soovitus uuesti pöörduda Niine infokeskusesse, kus võimaluste piires teostatakse eelnev kontroll ja vastavalt vajadusele väljastatakse uus kaart.

Pangakonto

LHV teenindab elavas järjekorras vaid elamisloa juba kätte saanud ukrainlasi. Põgenikud, kellel on olemas pass või mõni muu isikut tõendav dokument, saavad kokku leppida kohtumise kliendilepingu sõlmimiseks. LHVs on pangakonto avamine tasuta. Kui isikul on nt Apple Pay või Google Pay võimalusega telefon, siis saab ka tasuta aktiivse virtuaalkaardi, millel kuumaksu ei ole. Muud kaardid on tasulised, st kohalduvad kuumaksed.

SEB-s saab arvelduskonto saab avada ka Ukraina sisepassi alusel. SEB-s on tasuta arvelduskonto kuni 6 kuud. Eelnevalt vaja broneerida külastusaeg kodulehel. Rohkem infot leiab siit.

SWEDBANK-is on vajalik konto avamiseks biomeetriline pass. Arvelduskontot saab avada tasuta kuni 2022. aasta lõpuni. Konto avamine võib aega võtta kuni ca 10 päeva, konto avamine ukrainlastele on tasuta, aga kontot tegema minnes tuleb kohtumisaeg broneerida.

Luminor-is saavad Ukraina põgenikud pangakonto avada tasuta. Debit või Black pakett on kolmeks kuuks tasuta ja sisaldab ka kuutasuta pangakaarti.

Coop-is saavad Ukraina põgenikud pangakonto avada isikut tõendava dokumendiga (ka juhul, kui Eesti elamisluba puudub). Konto avamine Ukraina kodanikele on tasuta. Kehtib kuuhooldustasu 5 eurot ja valitud teenuspaketi tasu.

Valuutavahetus

Eestis pakub Ukraina grivnade vahetust praegu ainult Tavidi valuutavahetus. Kursid ja täpsema info leiab Tavidi veebilehelt.

Paljudel juhtudel töötavad Ukraina pangakaardid ka väljaspool Ukrainat ning sel juhul on pangakaardiga maksmine või sularaha väljavõtmine automaadist märksa soodsama kursiga kui valuutavahetuspunktis. Rohkem infot: bank.gov.ua

 

Liikluskindlustus

Igal sõidukil peab olema liikluskindlustuse leping. Täpsemat teavet saab siit või telefonilt +372 667 1800 ning e-posti teel lkf@lkf.ee.

 

 

Juriidiline nõustamine

Pagulase staatust on võimalik saada välismaalasele, kes põgeneb päritoluriigist, kartes põhjendatult tagakiusamist rassi, usu, rahvuse, poliitiliste veendumuste või sotsiaalsesse gruppi kuulumise pärast.

Ukrainlane Eestis enne 24.02.2022

  • Kui inimesel tööviisa veel kehtib, soovitame jätkata töötamist ning olla riigis samadel alustel, kui ta praegu on. Kui tema juurde on tulnud pereliige, saab ta taotleda ajutist kaitset;
  • Kui viisa enam ei kehti ja töötamise lubatud aeg on ületatud, on võimalik taotleda rahvusvahelist kaitset (täiendav kaitse);
  • Kui isik taotleb tavapärast rahvusvahelist kaitset, siis tema puhul ei rakendata kiirmenetlust ning see võib kesta kuni 6 kuud. Sellel ajal tööd teha EI TOHI. Kui isik elab taotlemise ajal vastuvõtukeskuses, vastutab riik tema eest (isikule tagatakse majutus, toitlustamine, arstiabi jne). Kui isik aga soovib elada väljaspool majutuskeskust, siis riik tema eest ei vastuta ning ta peab ise hakkama saama. 

EESTI INIMÕIGUSTE KESKUS (EIK)

Pakub juriidilist nõustamist kõikidele abivajavatele, kellel on küsimusi nende viibimisaluste ja staatuse koha, ka perekonna taasühinemise küsimusi.

Kontakt: +372 5194 9015 (ka Viber ja WhatsApp), lauatelefon +372 644 5148, e-post: asylum@humarights.ee. 

   

humanrights.ee

HUGO.LEGAL

Teine võimalus juriidiliseks nõustamiseks on HUGO.legal õigusbüroo, kelle pädevuses on üleüldine õiguste ja siseriikliku regulatsiooni selgitamine; saatjata alaealised ja nendega seotud toimingud. Samuti tervishoiuteenustega seonduvad küsimused, haridus, toetused, töötamine - õigused ja kohustused ning sotsiaalõigus (pensionid, muud toetused). HUGO-ga saab kontakteeruda mitmel moel. Vajalik on eelnev registreerimine:

Viberis, Whatsappis ja Telegramis +372 55510340 või lauatelefonil +372 6880 400

e-posti hugo@hugo.legal kaudu saab end registreerida konsultatsioonile ning aadressile saab saata ka vajalikke dokumente.

 

UA.SUPPORT

UA.Support  viib kokku juriste, kes pakuvad Ukrainast saabuvatele pagulastele abi. Nende kodulehel on kogutud juriidilist infot erinevate riikide kohta, et aidata pagulastel uude riiki saabudes oma tee leida.

Kontakteeruda saab siin: ua.support/refugee/

 

Abi erilistel juhtudel

MTÜ IGALE LAPSELE PERE

Vanemateta lapsed (lastekodulapsed)

(ka ukraina keeles)

Kontakt Jane Snait, jane@kasupered.ee, +372 5041330

- traumateadlik lähenemine; traumapädevad nõustajad ja peretoetajad;  kriisinõustamine;  hingehoid; püsiv peretugi sõjapõgenikest laste paigutamisel; psühholoogiline nõustamine (traumateadlik); vajadusel materiaalne ja muu heategevuslik abi.

EESTI HIV-POSITIIVSETE VÕRGUSTIK

Tallinnas, Narvas, Jõhvis www.ehpv.ee,  FB EHPV,  Latshin Alijev, jel_leen@mail.ru , +372 58706070.

EESTI NOORTE TEADUSTE AKADEEMIA

On loonud meilikonto (enta.ukraine@gmail.com), kuhu saavad pöörduda ukrainlased, kel on küsimusi teadustöö või teadus-administratiivse töö jätkamise kohta Eestis.

 

EESTI PUUETEGA INIMESTE KODA

Puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. +372 66 166 29 epikoda@epikoda.ee 

SA AUTISTIKA

Lapsevanemate algatusel rajatud päevahoid täisealistele autistidele. Hetkel pakume täiskasvanud autistidele päevahoiuteenust. +372 511-3934 autistid@gmail.com

 

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.