Skip to main content

Eesti Pagulasabi humanitaarabi võimekuse väljaarendamine ja huvikaitse jätkusuutlikkuse tagamine

-

Projekti üldeesmärk on Eesti Pagulasabi tegutsemisvõimekuse suurendamine ja tegevushaarde laiendamine nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Projekti tulemusena toimub arenguhüpe kahes valdkonnas. Esiteks arendatakse välja organisatsiooni võimekus pakkuda humanitaarabi kriisisituatsioonides väljaspool Eestit. Selleks koolitatakse humanitaarabispetsialistina välja üks ühingu töötaja, koostatakse ühingu humanitaarabi strateegia ning korraldatakse Eesti humanitaarabi suutlikkuse arengu seminar. Projekti tulemusena on Eesti Pagulasabi suuteline iseseisvalt läbi viima humanitaarabiprojekte. Teiseks võimendatakse ja muudetakse jätkusuutlikuks organisatsiooni teostatav varjupaigavaldkonna huvikaitsetegevus. Selleks töötatakse välja ja pannakse kokku esimene pagulasvaldkonna aastaraamat ja kirjutatakse Eestit käsitlev raport Euroopa pagulasorganisatsioonide katusorganisatsiooni andmebaasi jaoks. Projekti tulemusena on oluliselt paranenud nii varjupaigavaldkonna probleemide kui ka Eesti Pagulasabi nähtavus Eestis ja Euroopa Liidu tasandil.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 9993,23 euroga. Kokku on projekti eelarve maht 11104,23 eurot.

Funder
Regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Kontaktisik
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.