Skip to main content

Eesti Pagulasabi administratiivse võimekuse tõstmine ECHO raamlepinguks kvalifitseerumiseks

-

Eesti Pagulasabi humanitaarabi võimekuse tõstmise projekt keskendub organisatsiooni administratiivse võimekuse tõstmisele lõppeesmärgiga kvalifitseeruda ECHO raamlepingule ja laiendada sellega Pagulasabi humanitaarabitegevuse rahastusbaasi. Projekti käigus viiakse sõltumatute audiitorite poolt läbi ECHO testaudit ja lähtuvalt selle tulemustest täiendatakse / muudetakse Pagulasabi töökorraldust ja siseprotseduure ning koostatakse vajalikud sisedokumendid. Lisaks, projekti raames läbib Pagulasabi meeskonnaliige praktilise turvalisuskoolituse, et valmistada teda paremini ette tööks ebaturvalistes keskkondades.

Funder
Välisministeerium humanitaarabi vahenditest
Kontaktisik
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.