Skip to main content

Liibanon

Liibanon

Liibanon on vastu võtnud umbkaudu 1,5 miljonit Süüria pagulast, kes on elama suunatud üle riigi laiali. Enamik elab neist linnades (sh mahajäetud majades) ja mitteametlikes telklinnakutes, kus elamistingimused ning töö- ja haridusvõimalused on krooniliselt puudulikud. Pagulased on enamasti asunud elama piirkondadesse, kus olid juba varem tõsised sotsiaalmajanduslikud probleemid.

Toetame Liibanonis koostöös kohapealse partneri Sawa for Development & Aid haavatavaid Süüria pagulasi, asutades seal sotsiaalse ettevõtte Master Peace ning pakkudes täiendõppekoolitusi kolmes valdkonnas (puutöö, õmblemine ja kudumine). Samuti reageerisime 2020. aasta augustis Beirutis toimunud plahvatusele ning aitame kõige enam kannatanud piirkondi üles ehitada.

Seisuga september 2023 kaardistame vajadusi ning uurime võimalust luua Liibanoni Eesti Pagulasabi esindus. 

Pilt
Pilt
Koht inimarengu indeksis
92 / 189
Rahvaarv
6,8 miljonit
Pagulaste arv
865 000 (ametlik); 1,5 miljonit (tegelik)
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form