Skip to main content

Vaimse tervise programm

Programm pakub erinevaid vaimset tervist toetavaid tegevusi, sh teraapiaid, rühma- ja individuaaltegevusi, et tõsta pagulaste psühholoogilist heaolu ja tagada suuremas plaanis tervem ja tasakaalukam ühiskond.

Зображення
mentalhealth_prog_image
Vaimse tervise toetamine
Countries where this programme currently take place:

Eesti Pagulasabi on pagulaste vaimset tervist toetavaid tegevusi läbi viinud alates aastast 2019.

Programm pakub erinevaid vaimset tervist toetavaid tegevusi, sh teraapiaid, rühma- ja individuaaltegevusi, et tõsta pagulaste psühholoogilist heaolu ja tagada suuremas plaanis tervem ja tasakaalukam ühiskond.

Põgenikud kannatavad teiste inimestega võrreldes enam vaimse tervise probleemide käes nagu depressioon, ärevus ja traumajärgne stressihäire (PTSD), kuna teekonna eri etappides seisavad nad silmitsi stressorite ja traumaatiliste sündmustega. Paljudel puudub juurdepääs vaimse tervise teenustele või takistab abisaamist keelebarjäär.

Vaimne tasakaal on oluline, et uues keskkonnas elades oleks inimestel võimalik edukalt õppida, töötada ning seeläbi panustada positiivselt vastuvõtvasse kogukonda ja ühiskonda laiemalt.

Pagulasabi keskendub vaimse tervise toetamisel nii täiskasvanutele kui lastele, viies tegevusi läbi nii individuaalselt kui ka rühmadele.

Get involved

Want to make a difference? Get involved with the Estonian Refugee Council and the work we're doing around the world.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form