Skip to main content

Kogukonna=programm

Programm aitab kaasa terviklikemate ja tugevamate kogukondade tekkele, toetades pagulasi uues ühiskonnas kohanemisel ja kohalikku ehk vastuvõtvat kogukonda uute tulijate kaasamisel. Lisaks on kogukonnaprogrammi eesmärk selgitada välja süsteemseid ja praktilisi takistusi kohanemisel, lõimumisel ja pagulaste õiguste tagamisel.

الصورة
community_prog_image
Ühiskonda integreerumine
Countries where this programme currently take place:

Eesti Pagulasabi on erinevaid kogukondadele suunatud tegevusi viinud läbi alates aastast 2017.

Programmi eesmärk on aidata kaasa terviklikemate ja tugevamate kogukondade tekkele, toetades pagulasi uues ühiskonnas kohanemisel ja kohalikku ehk vastuvõtvat kogukonda uute tulijate kaasamisel. Lisaks on kogukonnaprogrammi eesmärk selgitada välja süsteemseid ja praktilisi takistusi kohanemisel, lõimumisel ja pagulaste õiguste tagamisel.

Kogukonnaprogrammi raames korraldame regulaarselt grupitegevusi (näiteks meeste- ning naistegruppe ja kohanemisklubi), lastelaagreid ning suuremaid ühekordseid pereüritusi. Üritustel ja grupitegevustes osalemine aitab toetada vaimset tervist, sotsiaalset ja kultuurilist kohanemist, tekitab kuuluvustunnet, ennetab isoleeritust ning aitab kaasa edasisele lõimumisele.

Kogukonnaprogrammi tegevused annavad rändetaustaga inimestele võimaluse: 

  • Kohtuda erineva tausta ja kogemustega inimestega, et tunnetada, et nad ei ole üksi. 
  • Saada tuge ja motivatsiooni eesti keele õppimiseks ja kultuuri tundmiseks.
  • Luua uusi võrgustikke, tutvusi ja leida Eestis sõpru.
  • Pakkuda kuuluvustunnet ning seeläbi oma vaimset heaolu parandada.
  • Aktiivselt osaleda ühiskonnaelus ja seeläbi uusi ideid algatada ja ellu viia.

Kogukonnaürituste korraldamisel peab Pagulasabi silmas, et need oleksid ligipääsetavad ka erinevatele haavatavatele rühmadele (näiteks LGBT kogukond, vanemaealised, erivajadustega inimesed). Tegevused toimuvad üle Eesti, keskendudes enim piirkondadele, kus elab rohkem rändetaustaga inimesi. Igas piirkonnas juhib programmi oma kogukonna koordinaator.

 

Rahastaja: UNHCR, ÜRO Pagulasamet

الصورة
UNHCR
Get involved

Want to make a difference? Get involved with the Estonian Refugee Council and the work we're doing around the world.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form