Skip to main content

Програма економічного відновлення

Програма економічного відновлення

Програма забезпечення засобів для існування та економічного відновлення сприяє підвищенню самодостатності людей, постраждалих від криз, підтримуючи їх у започаткуванні чи розширенні свого бізнесу або ефективному виході на ринок праці.

Зображення
Enterprise in Kakuma refugee camp, Kenya
Ettevõtluse toetamine
Hariduskoolitused
Ühiskonda integreerumine
Naiste võimestamine
Countries where this programme currently take place:

Eesti Pagulasabi on pagulaste ja sisepõgenike jätkusuutlikku toimetulekut toetavaid tegevusi läbi viinud alates aastast 2016.

Programmi eesmärk on suurendada kriiside tõttu kannatanud inimeste iseseisvat toimetulekut, toetades neid ettevõtlusega alustamisel ja tööturule sisenemisel.

Üheksa aasta jooksul oleme programmi raames tegevusi ellu viinud Eestis, Ukrainas, Jordaanias, Keenias ja Gruusias, pakkudes pagulastele, sisepõgenikele ja kohalikele haavatavatele kogukondadele võimalusi luua või laiendada enda ettevõtteid, mis tagaksid stabiilse sissetuleku. Lisaks oleme loonud sotsiaalseid ettevõtteid Eestis, Liibanonis ja Jordaanias, aitame elu- ja digioskuste andmisega ning toetame põllumajandust.

Toimetuleku programmis keskendusime suures osas ettevõtlusele. Miks on oluline aidata põgenikel ja sisepõgenikel maailma eri paikades oma ärisid luua?

  • Oma ettevõte tagab abivajajatele jätkusuutliku sissetuleku ning nii saame olla kindlad, et kui meie programm lõpeb, saavad inimesed juba ise hakkama.
  • Ettevõtlus on vajaduspõhine ning inimesed saavad alustada täpselt sellise äriga, mida nende kogukonnas parajasti tarvis on, pakkudes üheaegselt nii vajalikke teenuseid kui tagades endile jätkusuutliku sissetuleku.
  • Oma ettevõte tagab abisaajatele väärikuse – nad saavad ise valida, millist äri alustada ja saavad oma ettevõttes ise otsuseid vastu võtta.
  • Ettevõtlusprogrammiga anname inimestele õnge, mitte kala – anname teadmisi, mis ei kao ka siis, kui inimesed peavad mingil põhjusel uuesti elukohta vahetama.

Üks ettevõtlusprogrammi tsükkel kestab umbes 12 kuud. Esmalt esitavad osalejad oma esialgse äriidee, millest ekspertidest žürii valib välja tugevaimad. Teise vooru saanud osalevad seejärel intensiivses arenguprogrammis, kus töötubade ja koolituste käigus ideedest äriplaanid vormitakse. Nendest valitakse omakorda välja parimad, kes saavad äriga alustamiseks vajaliku tehnika ja materjalid ning kuue kuu jooksul individuaalset mentorlust.

Get involved

Want to make a difference? Get involved with the Estonian Refugee Council and the work we're doing around the world.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form