Skip to main content

Laste ja noorte tegevused

Kogukonnaprogrammi raames korraldame igal suvel lastelaagreid. Laagritesse on kaasatud nii Eesti kui ka pagulastaustaga lapsed ja noored, et ühelt poolt tagada Eesti lastele võimaluse erinevast kultuuriruumist inimestega tutvuda, silmaringi laiendada ning ka sallivust erinevuste osas kasvatada, kui ka anda pagulastaustaga lastele võimalus luua uusi suhteid ja saada sõpru ning muutuda julgemaks uues kultuuriruumis. 

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
التحقق
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.