Skip to main content

Haridus

Eesti keele kursused

Tasuta keeleõppe ja kohanemisprogrammid: Eesti keele õpet on võimalik saada läbi Töötukassa, kui inimene on saanud ajutise kaitse ja registreerib ennast töötuna Töötukassas.

Lingvist keeleõppe veebiplatvorm pakub sõjapõgenikele aastaks ajaks tasuta täismahus ligipääsu (eesti keele või muude keelte õppimiseks).  Registreeruda saab siin.

Soovi korral saab keelt õppida ka iseseisvalt, lisateave Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel siin.

Ajutise kaitse saajad peavad läbima A1-taseme eesti keele kursuse mahuga vähemalt 100 akadeemilist tundi. Võimalus osaleda koolitusel avaneb 2022. a suvel, hetkel käivad veel ettevalmistused kursuste korraldamiseks. Lisainfot leiab siit.

Distantsõpe Ukrainlastele Tallinnas - Lootuse Kool

 

 

Koolitoetus

MTÜ Eesti Pagulasabi maksab kõikidele Eestis esimest korda kooliteed alustavatele rahvusvahelise kaitse või ajutise kaitse saanud kooliealistele lastele ühekordset koolitoetust. 50-eurone toetus on mõeldud lapse kooliga seotud asjade ostmiseks oma äranägemise järgi. pagulasabi.ee/koolitoetus

Alusharidus

Lasteaiakoha taotlemine algab kirjaliku avalduse esitamisega kohalikule omavalitsusele. Avalduse lasteaiakoha taotlemiseks saab edastada digitaalselt allkirjastatult kohaliku omavalitsuse meiliaadressile. Kui digiallkirja võimalust ei ole, siis võib viia paberil allkirjastatud avalduse otse kohalikule omavalitsusele.

Lasteaiakoha taotlemiseks peab olema ajutine kaitse ja isikukood. Kui lapsel dokumente ei ole, siis võetakse laps vastu lapsevanema või saatjata alaealise puhul last saatva isiku ütluste alusel ja dokumendid vormistatakse esimesel võimalusel.

Rohkem infot.

 

Põhiharidus

Lapsevanem peab tegema kirjaliku avalduse kohalikule omavalitsusele. Kohalik omavalitsus leiab lapsele koolikoha esimesel võimalusel. Lapsevanemaga võetakse ühendust ja koostöös leitakse lapsele sobivaim õppimisvõimalus ning koostatakse õppeplaan.

Rohkem infot.

1. septembril 2022 alustab Tallinnas, Endla tn 13 tööd Ukraina pagulaneele mõeldud Vabaduse Kool. Vastuvõtt algab 1. juunist 2022. Rohkem infot vastuvõtu kohta. 

  • Kooli luuakse õppekohad 7.-12. klassi õpilastele vanuses 13-19 eluaastat.
  • Kooli õppekeel on eesti keel, kuid kuni 40% ulatuses saab koolis õppida õpilase emakeeles Eesti riiklikul õppekaval. Kool pakub õpilastele tuge eesti keele omandamisel keelekümblusmeetodil.
  • Koolis saab õppida ukraina keelt ja kultuuri.

Keskharidus

Põhihariduse omandamise järgselt on võimalik valida õpe kas gümnaasiumis, kutsekeskharidusõppesse. Keskhariduse omandamine Eestis pole kohustuslik. Gümnaasiumiõpe on eeskätt sihitatud ettevalmistusena kõrgkooli siirdumiseks, kutsekeskhariduse lõpetanu on valmis rakenduma tööturul.

Kutsekoolide ja gümnaasiumide võrguga on kaetud kõik Eesti piirkonnad. Paindlik õppekorraldus on tagatud ka täiskasvanute gümnaasiumide toel, kus on võimalik õppida mittestatsionaarses õppevormis. 

Sobiva erialaõppega jätkamiseks soovitame esimese sammuna võtta ühendust Töötukassa karjäärinõustajaga (infotelefon 15501/ +372 696 6513; Skype: tootukassa; e-post info@tootukassa.ee), et saada ülevaade, millistes kutsekoolides Ukrainas alustatud õpinguid on võimalik jätkata.

Rohkem infot.

 

Töötukassa karjäärinõustaja

Infotelefon 15 501

Skype: tootukassa

info@tootukassa.ee

 

Kõrgharidus

Kui keskharidus on omandatud välisriigis, annab hinnangu kõrgharidusele juurdepääsu kohta (ka välisriigis tulnutele, kellel ei ole võimalik esitada haridust tõendavaid dokumente täielikult või osaliselt) Eesti ENIC/NARIC Keskus.

Võõrkeeles õppimine on reeglina tasuline. Vene keeles õppimise võimaluste kohta tuleb küsida infot kõrgkoolist.

Eesti Kunstiakadeemias tasuta õppevõimalused põgenikele: Artun

KOOD/Jõhvi IT-kool kood.tech/: iseõppel põhinev tehnoloogiakool Ida-Virumaal kutsub  põgenikke kooliga liituma, pakub elukohta ja stipendiumi kogu kooliperioodiks.

Rohkem infot.

 

 

RAAMATUKOGUD 

Tallinna Keskraamatukogus (Estonia pst 8) on põgenikel võimalus vormistada tasuta lugejakaart, samuti on võimalus kasutada arvutit, printida, skaneerida ja teha dokumentidest koopiaid ning laenutada peale raamatute ka nt lauamänge, pille ja sporditarvikuid. Raamatukogu keskkonnast Overdrive leiab ka ukrainakeelseid e-raamatuid.

Üle Eesti enamus raamatukogusid pakuvad põgenikele võimalust vormistada tasuta lugejakaart, kasutada arvutit, printida, skaneerida, kasutada internetti ja palju muud. Võimalustega saab täpsemalt tutvuda minnes raamatukokku kohapeale või tutvudes raamatukogude veebilehega.

 

Abimaterjalid

Juhend: Ukrainast saabunud laste ja noorte haridustee jätkamine Eestis.

 

Useful Information
We prepared for you information about the most important topics that you need to know about being in Estonia
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form